کد خبر: ۴۷۰۶۰
|
تاریخ انتشار: ۱۹ آذر ۱۳۹۰ - ۱۰:۴۸
مديرکل سلامت روان، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت با اشاره به بازنگري صورت گرفته در پروتکل درمان شربت تنتوراپيوم از تسهيل شدن شرايط استفاده از اين دارو خبر داد.

به گزارش «شهر»،  ناصحي با اشاره به اقدامات انجام شده براي رفع مشکلاتي که عدم استقبال معتادان از شربت تنتور اوپيوم (شربت ترياک) را سبب شده بود، گفت: داروي تنتوراپيوم از ابتداي سال جاري توسط وزارت بهداشت توليد و در اختيار دانشگاه‌هاي علوم پزشکي قرار گرفت تا به منظور درمان معتادان به داروهاي مرفيني در مراکز درماني عرضه شود.وي ادامه داد: ابتدا تصور مي‌شد استقبال خوبي از اين دارو صورت گيرد اما نه از طرف مردم و نه از طرف درمانگران استقبال خوبي از اين دارو نشد. بررسي‌هاي انجام شده نشان داد که شرايط عرضه دارو و مصرف آن نسبتا مشکل است. بر اين اساس سعي شد با تجديد نظر در آيين نامه‌ها و پروتکل‌ها شرايط استفاده از شربت تنتوراپيوم تسهيل شود تا مددجويان و بيماران بيشتري بتوانند از اين دارو استفاده کنند.


وي با اشاره به مشکلاتي که گيرندگان درمان در پروتکل قبلي شربت تنتوراپيوم با آن مواجه بودند، گفت: بر اساس پروتکل قبلي شربت تنتور اپيوم، بيمار بايد روزانه دو مرتبه براي دريافت دارو به مرکز درماني مربوطه مراجعه مي‌کرد که در بازنگري صورت گرفته، دز دارو به اين ترتيب تنظيم شد که بيمار دو سوم دز روزانه دارو را در مرکز درماني مربوطه دريافت کند. همچنين بيمار يک سوم مابقي دز روز را نيز دريافت کرده و در منزل مصرف مي‌کند. تدبيري انديشيده شد که براي روزهاي تعطيل نيز نيازي به مراجعه بيمار به مرکز درماني نباشد و دز مصرفي دارو را در منزل دريافت کند.


ناصحي ادامه داد: همچنين در پروتکل شربت تنتور اپيوم پيش بيني کرديم که هر چه دز مصرفي بيمار به تدريج کاهش يابد، مراجعه بيمار به مرکز نيز کمتر باشد. بنابراين ممکن است پس از يکي - دو ماه بيمار تنها دو يا سه بار در هفته براي دريافت دارو به مرکز درماني مربوطه مراجعه کند.


وي همچنين با اشاره به مشکلات ناشي از پروتکل قبلي شربت تنتور اپيوم براي مراکز درماني، گفت: از جمله اين مشکلات آن بود که مراکز درماني براي استفاده از شربت تنتور اپيوم بايد کارکنان خود را افزايش مي‌دادند و روانشناس و پرستار جديد استخدام مي‌کردند. بر اين اساس در پروتکل جديد شربت تنتوراپيوم پيش بيني کرديم که تا سقف 50 بيمار نيازي به افزايش پرسنل اعم از پزشک، پرستار و روانشناس نباشد. به اين ترتيب مراکز درماني مي‌توانند با کادر قبلي دارو را ارايه دهند.


مديرکل سلامت روان، اجتماعي و اعتياد وزارت بهداشت، ادامه داد: برخي مشکلات نيز به شرايط فيزيکي محل نگهداري دارو مربوط مي‌شد که در اين شرايط در پروتکل جديد تسهيل وعنوان شد که نيازي به اتاق و شرايط ويژه براي نگهداري دارو (تنتوراپيوم) نيست و تنها بايد امنيت محل نگهداري دارو از طرف مرکز درماني مربوطه تامين شود. همچنين بر اساس پروتکل جديد نيازي به نصب دوربين مدار بسته نيست.


ناصحي در پايان گفت: در مجموع در پروتکل جديد شربت تنتوراپيوم سعي شد که شرايط استفاده از اين دارو براي نيازمندان به دريافت اين خدمت تسهيل شود تا افراد بيشتري از اين دارو براي درمان اعتياد استفاده کنند.«اظهارات افراد خارج از دبيرخانه ستاد، مندرج در سايت الزاماً به معناي موضع رسمي ستاد مبارزه با موادمخدر نمي باشد.»

نظر شما
آخرین اخبار