کد خبر: ۵۲۵۴۵
|
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۷
در حالي كه در روز‌هاي اخير شاهد آغاز ثبت‌نام مسكن مهر پرديس بوده‌ايم، در دستور‌العمل ثبت‌نام جديد آن شاهد اضافه شدن و حذف برخي مواد و تبصره‌هاي ثبت‌نام شده‌ايم.

به گزارش «شهر»، در حالي كه مسكن مهر در كشور با هدف تامين مسكن براي مردم و كنترل بازار آن اجرا شده‌ است، بايد گفت شرايط و دستورالعمل ثبت‌نام آن از همان ابتدا قشر كم درآمد جامعه را مخاطب قرار داده‌ است. قشري از جامعه كه به عقيده كارشناسان تاثير چنداني بر بازار مسكن ندارند.

 

شرايط و دستوالعمل ثبت‌نام اين واحدها از سوي دولت به‌گونه‌اي تنظيم شده‌ است كه مخاطبان اصلي مسكن مهر در درجه اول افراد متاهل يا سرپرست خانوار باشند، كه در صورت تاهل واحد صرفا به نام سرپرست مرد مي‌شود.

 

اين در حالي است كه زنان خود سرپرست اعم از مجرد، مطلقه يا بيوه تنها در صورتي مي‌توانند متقاضي مسكن مهر باشند كه 35 سال قانوني از عمر آنها گذشته‌ باشد.

 

مديرعامل شهر جديد پرديس درباره تبصره يك ماده يك دستورالعمل ثبت نام مسكن‌هاي مهر پرديس مبني بر اينكه زنان خودپرست و مجرد يا مطلقه يا بالاي 35 سال مي‌توانند جزو متقاضيان مسكن‌هاي مهر باشند، معتقد است: اين موضوعي است كه قانون تعيين كرده و قطعا هدف از آن نيز تشويق افراد به ازدواج است.

 

البته در روزهاي آتي كه ثبت‌نام مسكن مهر پرديس آغاز شده‌ است در دستورالعمل ثبت آن به نكاتي ديگري هم بر مي‌خوريم كه جاي تعجب دارد، به‌طور مثال در فرم ثبت‌نام، متقاضي بايد يكي از قبوض آب، برق يا گاز را كه به نام خود است را ارائه كند، بر اين اساس اين شبهه ايجاد مي‌شود كه متقاضي كه تاكنون تسهيلات مسکن دولتي را دريافت نكرده‌، فاقد مسکن يا زمين مسکوني ملکي بوده و قبلا از هيچ يک از امکانات دولتي مربوط به تامين مسکن شامل زمين يا واحد مسکوني يا تسهيلات يارانه‌اي خريد يا ساخت واحد مسکوني استفاده نکرده است، چه‌طور ممكن است قبض آب، برق يا گاز به نام خود داشته‌ باشد.

 

بر اساس اين گزارش، در اين دوره از ثبت‌نام مسكن مهر، متقاضيان با دستور‌العمل‌هاي جديدتر و شرايط بعضا سخت‌تري مواجه شده‌اند. به عنوان مثال دارا بودن حداقل پنج سال سابقه سكونت در شهر پرديس و تهران از جمله شرايط جديدي است كه به گفته خود مسئولان در راستاي هدايت جمعيت شهر تهران به پرديس اتخاذ شده‌ است.

 

همچنين شرط نخبگان علمي با ارائه معرفي نامه از بنياد نخبگان کشور نيز در دستورالعمل ثبت‌نام مسكن مهر پرديس به چشم نمي‌خورد.

 

بر اين اساس شرايطي نظير ارائه حكم كارگزيني متقاضي، فيش آب و برق محل سكونت فعلي متقاضي به نام خود او، سركوپن يا گواهي محل تحصيل فرزند متقاضي، دفترچه يا شناسنامه متولد كه بتواند شرط حداقل پنج سال سابقه سكونت را احراز كند، از جمله شرايط ثبت‌نام است.

 

علاوه‌ بر اين پاسخ استعلام از ثبت اسناد املاك نيز جزو شروط ثبت‌نام است.

 

بنابراين در اين دوره از ثبت‌نام مسكن مهر شاهد افزوده ‌شدن برخي از مواد جديد و حذف يكسري از موارد قبلي در دستو‌العمل ثبت‌نام مسكن مهر بوده‌ايم، بر اين اساس به عقيده متقاضيان مسكن مهر به ويژه مسكن مهر پرديس شرايط دشوارتر شده و به خصوص لحاظ كردن داشتن حداقل 35 سال براي متقاضيان زن خود سرپرست از جمله مواردي است كه دليل لحاظ كردن آن نمي‌تواند صرفا ترغيب جوانان به ازدواج باشد.

نظر شما
آخرین اخبار