کد خبر: ۵۷۵۹۷
|
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۱ - ۱۰:۴۴
شوراي عالي هواپيمايي قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي را به طور متوسط 65 درصد افزايش داده، ضمن اينکه سازمان هواپيمايي کشوري اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ کرده است.

به گزارش شهر به نقل از شاخص آنلاين ، شوراي عالي هواپيمايي قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي را به طور متوسط 65 درصد افزايش داده، ضمن اينکه سازمان هواپيمايي کشوري اين مصوبه را براي اجرا ابلاغ کرده است.


برهمين اساس، جدول قيمت جديد بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي با اعمال 65 درصد افزايش به طور متوسط به شرح ذيل است:  قيمت قديم و جديد قيمت بليت هواپيما در مسيرهاي داخلي
مبدا مقصد نرخ قديم بليت (ريال) نرج جديد بليت (ريال)
آبادان اردبيل 949.000 1.565.815
آبادان سبزوار 1.108.000 1.828.200
آبادان سيري  868.000 1.432.200 
آبادان قشم 907.000  1.496.550 
آبادان کيش 802.000   1.323.300
آبادان يزد 748.000   1.234.200
اراک   بندرعباس 1.056.000  1.742.400 
 اراک  عسلويه  941.000 1.552.650 
اردبيل  دزفول  740.000  1.221.000 
اروميه  قشم  1.490.000 2.458.500 
اصفهان  آبادان  558.000  920.700 
 اصفهان اروميه  841.000 1.387.650 
اصفهان  اهواز   558.000  920.700 
اصفهان  بم  778.000  1.283.700 
اصفهان  بندرعباس  809.000  1.334.850 
اصفهان   چابهار 1.087.000  1.793.550 
اصفهان  زاهدان  906.000  1.494.900 
اصفهان  سيري  817.000  1.348.050 
اصفهان  عسلويه  694.000  1.145.100 
 اصفهان  قشم  869.000  1.433.850 
 اصفهان  کرمانشاه  644.000   1.062.600
اصفهان  کيش  752.000  1.240.800 
 اصفهان  ماهشهر  558.000   920.700
اهواز  بندرعباس  877.000   1.447.050
اهواز  رشت  774.000  1.277.100 
اهواز  زاهدان  1.457.000  2.404.050 
 اهواز  ساري  802.000   1.323.300
اهواز  عسلويه  762.000  1.257.300 
اهواز  قشم  919.000  1.516.350 
اهواز  کرمانشاه  758.000   1.250.700
اهواز  کيش  819.000  1.351.350 
ايلام  مشهد 1.160.000  1.914.000 
بندرعباس  آبادان  862.000  1.422.300 
بندرعباس  بيرجند  761.000   1.255.650
بندرعباس  چابهار  558.000  920.700 
بندرعباس  رشت  1.184.000  1.953.600 
بندرعباس  ساري  1.308.000  2.158.200 
بندرعباس  کرمانشاه  1.251.000   2.064.150
بندرعباس  کيش  558.000  920.700 
بندرعباس  گرگان  1.267.000  2.090.550 
بندرعباس  يزد  628.000  1.036.200 
تبريز  اصفهان  775.000  1.278.750 
تبريز  اهواز  905.000  1.493.250 
تبريز  بندرعباس  1.400.000  2.310.000 
تبريز  عسلويه  1.216.000  2.006.400 
تبريز  قشم  1.460.000  2.409.000 
تبريز  کيش  1.337.000  2.105.050 
تبريز ماهشهر  974.000  1.607.100 
تهران  آبادان  697.000   1.150.050
تهران  اردبيل  558.000  920.700 
تهران  اروميه  643.000  1.063.950 
تهران مشهد 790.000 1.303.500
تهران کيش 934.000 1.541.100
تهران  اصفهان  558.000  920.700 
تهران  اهواز  610.000  1.006.500 
تهران  ايرانشهر  1.232.000  2.032.800 
تهران  ايلام  586.000   966.900
تهران  بجنورد  673.000  1.110.450 
تهران  بحرگان   805.000 1.328.250 
تهران  بم  957.000  1.579.050 
تهران  بندرعباس  1.086.000   1.791.900
تهران  بندرلنگه   1.048.000  1.729.200
تهران  بوشهر   807.000  1.331.550
تهران  بيرجند   825.000 1.361.250 
تهران  پارس‌آباد  648.000  1.069.200 
 تهران  تبريز  594.000   980.100
تهران قشم 1.030.000 1.699.500
تهران  توحيد  899.000  1.483.350 
تهران شيراز 678.000 1.118.700
تهران عسلويه 882.000 1.455.300
 تهران  جهرم  853.000  1.407.450 
قيمت بليت رفت و برگشت در مسيرهاي مختلف پروازي 2 برابر مي‌شود. البته نرخهاي اعلام شده مشتمل بر 5 درصد عوارض فرودگاهي و 5 درصد عوارض شهرداري هستند.

در همين حال، رئيس انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي خبر داد: سازمان هواپيمايي کشوري افزايش به طور ميانگين 65 درصدي قيمت بليت هواپيما را ابلاغ و قيمت‌هاي جديد از امروز سه شنبه اعمال شد.سيدعبدالرضا موسوي درباره مصوبه افزايش 65 درصدي قيمت بليت هواپيما توسط شوراي عالي هواپيمايي گفت: سازمان هواپيمايي کشوري اين مصوبه را روز گذشته به شرکت‌هاي هواپيمايي ابلاغ و از امروز سه شنبه قيمت‌هاي جديد اعمال شد.وي افزود: باتوجه به اينکه هزينه‌هاي ارزي شرکت‌هاي هواپيمايي تامين نشد، بايد قيمت بليت هواپيما 100 درصد افزايش مي‌يافت اما شوراي عالي هواپيمايي مجوز افزايش به طور ميانگين 65 درصدي را صادر کرد.موسوي با تاکيد بر اينکه شرکتهاي هواپيمايي ناچار به افزايش قيمت بليت هواپيما هستند، اظهارداشت: با توجه به افزايش شديد هزينه‌هاي ارزي شرکتهاي هواپيمايي، اين شرکتها در حال حاضر به طور متوسط 1.5 ميليارد تومان ضرر مي‌دهند.رئيس انجمن شرکت‌هاي هواپيمايي  مطرح کرد: چرا بانک مرکزي براي پرداخت دستمزد سرمربي تيم ملي فوتبال ايران ارز مبادله‌اي تخصيص مي‌دهد اما شرکت‌هاي هواپيمايي نمي‌توانند از ارز مبادله‌اي استفاده کنند.

نظر شما
آخرین اخبار