70 درصد از فيلمبرداري فيلم سينمائي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم» به کارگرداني سيد روح ا... حجازي و تهيه کنندگي محمد رضا شفيعي که در لوکيشنهاي داخلي در حال ضبط بود به پايان رسيده و از امروز فيلمبرداري لوکيشن هاي خارجي در تهران آغاز شده است.در اين فيلم حميد فرخ نژاد. مهتاب کرامتي. اميد روحاني. سوگل طهماسبي. کسري لبافي و ابراهيم حاتمي کيا ايفاي نقش مي کنند.
فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»فيلم سينمايي «زندگي خصوصي آقا و خانم ميم»
نظر شما
آخرین اخبار