08/23/2017 - چهارشنبه 1 شهريور 1396
مشاهده خبر

ترامپ، منفورترين رئيس‌جمهوري تاريخ آمريکا
1395/11/17 9:27:58 print
ماه عسل ترامپ دوامی نداشت
ترامپ، منفورترين رئيس‌جمهوري تاريخ آمريکا
ترامپ در روز آغاز به کار دولتش، فقط 45 درصد محبوبيت داشت. ميزان محبوبيت ديگر رؤساي‌جمهوری آمريکا در روز مراسم تحليفشان، شامل اين ارقام مي‌شود: اوباما، 68 درصد؛ بوش، 57 درصد؛ کلينتون، 58 درصد؛ بوش پدر، 51 درصد ...

درحالي حدود دو هفته از رياست‌جمهوري دونالد ترامپ گذشته که جنجال‌ها و حواشي زيادي دولت او را احاطه کرده است؛ از صدور دستورات اجرايي چالش‌برانگيز و تظاهرات اعتراضي گسترده تا اعتراض سياستمداران داخلي و بين‌المللي به تصميماتش،  محبوبيت‌نداشتن در ميان مردم و حتي درخواست براي استيضاح او. نظرسنجي‌هاي مختلفي که از ميزان محبوبيت و رضايت مردم از عملکرد و دستورات اجرايي او منتشر مي‌شود، نشان‌دهنده حقايق تلخي براي ترامپ است. کار به جايي رسيده است که 52 درصد مردم آمريکا، خواهان بازگشت باراک اوباما به قدرت هستند.

محبوبيت نداشتن در دوران ماه‌عسل
ترامپ در هنگام تبليغات و حتي روز برگزاري انتخابات، محبوبيتي نداشت و بيشتر مردم ديد منفي نسبت به او داشتند. ترامپ در آخرين نظرسنجي مؤسسه معتبر گالوپ قبل از انتخابات، فقط 34 درصد محبوبيت داشت و اين ميزان در روز انتخابات و پس از پيروزي او به 42درصد رسيد و در مقابل، 55 درصد مردم مخالف او بودند. 
در حدفاصل پيروزي در انتخابات تا روز تحليف که حدود 73 روز مي‌شد، ميانگين محبوبيت ترامپ 40 درصد بوده است. اين دوران هميشه ماه‌عسل رؤساي‌جمهوری مختلف بوده و آنها در اين دوران از محبوبيت بالايي برخوردار هستند چون از‌يک‌سو، در انتخابات پيروز شده‌اند و از سوی دیگر هنوز دولتشان آغاز به کار نکرده است که مردم با سياست‌هاي آنها مخالفت کنند و از محبوبيتشان کاسته شود اما ترامپ از هيچ ماه‌عسلي برخوردار نبود و حتي قبل از آغاز کار دولتش، مردم ديد منفي نسبت به او داشتند. رکورد‌شکني ترامپ درزمينه منفور‌بودن، زماني خودش را نشان مي‌دهد که محبوبيت او را با رؤساي‌جمهوری قبلي مقايسه کنيم. اوباما در دوران مشابه، يعني زمان پيروزي تا تحليف از محبوبيتي 78 درصدي برخوردار بود؛ يعني چيزي حدود دوبرابر محبوبيت ترامپ. جورج دبليو بوش، در اين بازه زماني از محبوبيتي 62 درصدي برخوردار بود و بيل کلينتون هم محبوبيتي 66 درصدي داشت. 
ترامپ در ميان رؤساي‌جمهوری آمريکا از سال 1953، يعني آغاز به کار دوايت آيزنهاور، کمترين ميزان محبوبيت را در روز مراسم تحليف داشته است. ترامپ در روز آغاز به کار دولتش، فقط 45 درصد محبوبيت داشت. ميزان محبوبيت ديگر رؤساي‌جمهوری آمريکا در روز مراسم تحليفشان، شامل اين ارقام مي‌شود: اوباما، 68 درصد؛ بوش، 57 درصد؛ کلينتون، 58 درصد؛ بوش پدر، 51 درصد؛ رونالد ريگان، 51 درصد؛ جيمي کارتر، 66 درصد؛ ريچارد نيکسون، 59 درصد؛ جان کندي، 72 درصد و دوايت آيزنهاور، 68 درصد؛ بنابراين، ترامپ اولين رئيس‌جمهوري در تاريخ معاصر آمريکاست که کارش را با محبوبيت زير 50 درصد آغاز مي‌کند. 
ادامه منفور بودن در دولت
با وجود اينکه دو هفته از آغاز به کار دولت ترامپ گذشته، همچنان او نزد اکثريت مردم آمريکا منفور است و اکثريت مردم هم مخالف عملکرد او در کاخ سفيد هستند. براساس نظرسنجي روزانه مؤسسه گالوپ، هم‌اکنون ميزان محبوبيت ترامپ، 43 درصد است و 52 درصد از مردم هم مخالف او هستند. نظرسنجي دانشگاه کوئينيپياک هم در هفته اول رياست‌جمهوري ترامپ نشان مي‌دهد، فقط 36 درصد از مردم موافق عملکرد او و درمقابل، 44 درصد از مردم مخالف او هستند و 19 درصد هم نظري نداشته‌اند. نظرسنجي «پابليک‌ پاليسي پولينگ» هم نشان‌دهنده محبوبيت 45 درصدي ترامپ و مخالفت 52 درصدي مردم با او است. نظرسنجي شبکه فاکس‌نيوز هم مؤيد محبوبيت 42درصدي ترامپ و مخالفت 55 درصدي مردم با او است. 
براساس ميانگين آر‌سي‌پي که از تمام نظرسنجي‌هاي صورت‌گرفته جمع‌آوري شده، محبوبيت ترامپ، 42 درصد و ميزان مخالفت با او، 50 درصد است. براساس ميانگين نظرسنجي‌هاي هافينگتن‌پست هم محبوبيت ترامپ، 44 درصد و ميزان مخالفت با او، 49 درصد است. 
رضايت نداشتن مردم از عملکرد و سياست‌ها
مردم علاوه بر علاقه‌نداشتن به شخصيت ترامپ با عملکرد و سياست‌هايش در کاخ سفيد هم مشکل دارند و مخالف تصميمات اخير او هستند. براساس نظرسنجي سي‌بي‌اس، 40 درصد مردم موافق عملکرد ترامپ و 48 درصد مخالف او هستند. به گزارش وقایع اتفاقیه براساس نظرسنجي «پابليک پاليسي پولينگ» هم 47 درصد مردم موافق و 49 درصد مخالف عملکرد ترامپ هستند. براساس ميانگين نظرسنجي‌هاي آرسي‌پي، 44,6 درصد مردم موافق و 47,4 درصد مخالف عملکرد ترامپ هستند. ترامپ در 10 روز ابتدايي دولتش، 20 دستور اجرايي جنجالي را امضا کرده است که ازجمله مهم‌ترين آنها مي‌توان به لغو قانون بيمه درماني اوباما، ممنوعيت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان، ساخت ديوار مرزي با مکزيک، لغو برنامه پذيرش آوارگان سوري اشاره کرد. براساس نظرسنجي گالوپ، 47 درصد مردم معتقدند که او به صورت شتابزده در حال اجراي سياست‌هايش است. اکثريت مردم آمريکا مخالف دستورات اجرايي اخير او هستند. ترامپ و جمهوري‌خواهان درحالي کمر به نابودي قانون بيمه درماني اوباما بسته‌اند که براساس ميانگين نظرسنجي‌هاي هافينگتن‌پست، 47 درصد مردم موافق اين قانون و 44 درصد مخالف آن هستند. براساس نظرسنجي گالوپ، 42درصد مردم موافق ممنوعيت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به آمريکا و 55درصد مخالف اين دستور هستند. 38 درصد از مردم موافق ساخت ديوار مرزي با مکزيک و 60 درصد مخالف هستند. 36 درصد مردم موافق توقف برنامه پذيرش آوارگان سوري و 58 درصد مخالف هستند. 
براساس نظرسنجي «پابليک پاليسي پولينگ»، 77 درصد دموکرات‌ها مخالف عملکرد ترامپ، 19 درصد نظري ندارند و فقط چهار درصد با او موافق هستند. همچنين 45 درصد مستقل‌ها مخالف عملکرد او، 38 درصد موافق هستند و 20 درصد نظري ندارند. 81 درصد جمهوري‌خواهان موافق عملکرد، سه درصد مخالف و 15 درصد نظري ندارند. براساس نظرسنجي گالوپ هم 90 درصد جمهوري‌خواهان، 40 درصد مستقل‌ها و 14 درصد دموکرات‌ها، موافق عملکرد ترامپ و 6 درصد جمهوري‌خواهان، 44 درصد مستقل‌ها و 81درصد دموکرات‌ها، مخالف عملکرد او هستند. علاوه بر اين، اکثريت زنان، رنگين‌پوستان، جوانان 18 تا 29 سال و افراد 30 تا 49 سال و افراد داراي مدرک دانشگاهي، مخالف عملکرد ترامپ هستند و درمقابل اکثريت مردان، سفيدپوستان، افراد 50 تا 64 ساله و 65 سال به بالا و افراد فاقد مدرک دانشگاهي، موافق عملکرد ترامپ هستند. ترامپ که نتوانست در انتخابات، اکثريت آراي مردمي را کسب کند و آراي مردمي‌اش حدودا سه ميليون رأي کمتر از هيلاري کلينتون بود، درحال‌حاضر هم با اعتراضات مردمي گسترده‌اي روبه‌رو بوده که فضاي شهرهاي آمريکا را همانند دهه 1960 که اعتراضات جنبش حقوق مدني سياهپوستان و مخالفت با جنگ ويتنام در جريان بود، کرده است. ترامپ درحالي در ميان رؤساي‌جمهوری آمريکا پس از جنگ جهاني دوم، رکورد‌دار عدم محبوبيت و مخالفت از سوي مردم است که اکثريت مردم خواهان بازگشت اوباما به قدرت هستند و دلشان براي او تنگ شده است. براساس نظرسنجي «پابليک پاليسي پولينگ»، 52 درصد مردم خواهان بازگشت اوباما به کاخ سفيد هستند و درمقابل، 43 درصد از مردم از حضور ترامپ در مسند رياست‌جمهوري خوشحال هستند. 
خبر بدتر براي ترامپ، اين است که 40 درصد از مردم خواستار استيضاح او هستند. اين ميزان در هفته گذشته، 35 درصد بود. بيش از 500 هزار نفر هم طوماري را امضا کرده‌اند و خواستار استيضاح ترامپ هستند. ترامپ، تاجري جنجالي که با معجزه رئيس‌جمهوري شد، دولتي ضعيف را آغاز کرده است و به دليل اينکه خودش و سياست‌هايش جايگاهي در ميان مردم ندارند، در ماه‌هاي پيش‌رو با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو خواهد بود.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار