08/23/2017 - چهارشنبه 1 شهريور 1396
مشاهده خبر

بحران رکود به صندوق های بازنشستگی هم رسید
1395/11/24 11:58:52 print
معاون وزير کار از بدهي 165 هزار ميلياردي دولت به صندوق‌ها می گوید
بحران رکود به صندوق های بازنشستگی هم رسید
هم‌اکنون پرتفوي (سبد سهام) موجود صندوق 85 هزار ميليارد تومان بوده و مابقي، مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت است. به عبارتي،70درصد دارايي صندوق ياد‌شده، مطالبات از دولت است.

مصوبات غيرکارشناسي، افزايش هزينه‌هاي مالي، رشد نامتعارف نيروي انساني بنگاه‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت قبل و افزايش مطالبات از دولت، پنبه صندوق‌هاي بازنشستگي را زده است. زمان زيادي است که زمزمه‌ها از اوضاع بدون تعارف بد صندوق‌هاي بازنشستگي حکايت مي‌کنند و حتي برخي از آنها، پا را فراتر گذاشته و از ورشکستگي مي‌گويند؛ زمزمه‌هايي که وقتي رقم 165 هزار ميليارد‌توماني بدهي دولت به صندوق‌هاي بازنشستگي را در کنار خود مي‌بينند، قوت گرفته‌اند و براي کساني که آينده‌شان به اين صندوق‌ها گره خورده، نگراني به همراه آورده‌اند. اين نگراني وقتي پررنگ‌تر مي‌شود که مسئولان دولتي هم از حال نه‌چندان خوب و حتي مي‌توان گفت، بد صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌گويند و زمزمه‌هاي زيان‌دهي صندوق‌ها را رد نمي‌کنند. آن‌طور‌که معاون امور اقتصادي و برنامه‌ريزي وزير کار مي‌گويد: «در سال‌هاي گذشته 30 تصميم در حوزه‌هاي سياست‌گذاري درنهايت، منجر به زيان صندوق‌هاي بازنشستگي و بنگاه‌ها شده است»؛ تصميماتي که هم دولت و هم مجلسي‌ها در گرفته‌شدن آنها نقش داشته‌اند و بار سنگين و بزرگي را روي دوش صندوق‌هاي بازنشستگي گذاشته‌اند. نمونه آخر اين تصميم‌ها، بازنشستگي 20 ساله زنان است که به‌تازگي در مجلس به تصويب رسيده اما هنوز نتوانسته نظر شوراي نگهبان را جلب کند.

بر طبق اين مصوبه، زنان با 20 سال سابقه کار اگر تمايلي براي ادامه فعاليت نداشته باشند، مي‌توانند بازنشسته شوند؛ مصوبه‌اي که بنا به گفته سخنگوي کميسيون تلفيق مجلس، شوراي نگهبان به آن ايراد گرفته و آن را مغاير سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي دانسته است اما به‌هر‌حال، اين مصوبه هم در صورتي که بتواند نظر شوراي نگهبان را جلب کند، به تکليفي جديد روي دوش صندوق‌هاي بازنشستگي تبديل خواهد شد. اين مصوبه درحالي در هفته‌هاي اخير حواشي بسياري با خود همراه کرده که همواره ايرادهاي بسياري به تکاليف دولت‌ها براي صندوق‌هاي بازنشستگي و افزايش نيروهاي کار گرفته شده است؛ نمونه‌اي از اين ايرادات را معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به عملکرد دولت محمود احمدی‌نژاد گرفته و در نشستی خبري که با موضوع نمايشگاه صندوق‌هاي بازنشستگي پيشران توسعه ملي برگزار شده بود، گفت: «حجم نيروي انساني در بنگاه‌هاي زيرمجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت دهم با افزايشی نامتعارف همراه شد؛ به‌طور نمونه، تعداد نيروي انساني در شرکت دخانيات از سه هزار نفر به هفت هزار نفر رسيد.»
حجت ميرزايي، با اشاره به اينکه حجم نيروي کار در شرکت‌هاي فولاد از سه هزار به هفت هزار نفر و در ذوب‌آهن از هشت هزار نفر به 15 هزار نفر در دولت دهم افزايش يافت، ادامه داد: «انباشت نيروي انساني و استفاده‌نکردن از فناوري‌هاي نوين، بنگاه‌هاي اقتصادي را با مشکلات عديده‌اي مواجه کرد.»

او افزايش بار نيروي انساني بر صندوق‌ها را فقط هزينه نمي‌داند و معتقد بوده که اين موضوع، معضلي غيرقابل حل براي صندوق‌هاست. 
او در ادامه، دارايي موجود صندوق تأمين اجتماعي را 250 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و گفت: «هم‌اکنون پرتفوي (سبد سهام) موجود صندوق 85 هزار ميليارد تومان بوده و مابقي، مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت است. به عبارتي، 70 درصد دارايي صندوق ياد‌شده، مطالبات از دولت است.» اين يعني دولت 165 هزار ميليارد تومان به صندوق‌هاي بازنشستگي بدهکار است. اين حجم بدهي، مشکلات بسياري را براي اين صندوق‌ها به وجود آورده و با توجه به ميزان بدهي دولت به بخش‌هاي مختلف، بعيد به نظر مي‌رسد که اين حجم بدهي در صف تسويه باشد. در سال‌هاي گذشته همواره رسم بر اين بوده که دولت‌ها براي پرداخت بدهي‌هاي خود يا به عبارتي رد ديون، بنگاه‌هاي اقتصادي خود را به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار کرده‌اند؛ واگذاري‌هايي که سازمان تأمين اجتماعي را به بنگاه‌داري بزرگ با مشکلاتي بزرگ‌تر تبديل کرده است زيرا به گفته معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، «دولت براي پرداخت بدهي خود به صندوق تأمين اجتماعي، بنگاه‌هايي را به‌عنوان رد ديون واگذار کرده که متأسفانه برخي از آنها به‌دليل سودآور‌نبودن، اثر سوئي هم بر صندوق‌ها داشته‌اند.»
ميرزايي با بيان اينکه باوجود بخش خصوصي کوچک، امکان واگذاري بنگاه‌ها به اين بخش فراهم نشده است، محدوديت در سرمايه‌گذاري خارجي را از ديگر مشکلات صندوق‌ها عنوان کرد و افزود: «به عبارتي بنگاه‌هاي زيان‌ده در پرتفوي صندوق‌ها باقي مانده‌اند.»

به گفته او، برخي از بنگاه‌ها به‌هيچ‌وجه سودده نيستند زيرا در مکان‌يابي بنگاه دچار خطا بودند. 
ميرزايي در پاسخ به پرسش ايرنا درباره ميزان خسارت‌هاي وارد‌شده به صندوق تأمين اجتماعي در سال‌هاي گذشته هم گفت: «بررسي صورت‌هاي مالي صندوق‌ها، 6 سال تأخير داشته و تصحيح نشده است. اين مهم را بايد سازمان حسابرسي انجام دهد و اين کار بايد هرسال انجام مي‌شد.»

او درباره بنگاه‌هاي زيان‌ده گفت: «در اين سال‌ها علاوه بر تحميل نيروي انساني، بنگاه‌ها هم با فناوري‌هاي نوين بيگانه شده‌اند و نوسازي‌ای در ماشين‌آلات صورت نگرفته است.» بااين‌حال، معاون اقتصادي وزير کار، برجام را دستاوردي خوب و تأثيرگذار بر بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به صندوق‌هاي بازنشستگي، همچون ساير بنگاه‌ها مي‌داند: «برجام، دستاوردهاي خوبي براي بنگاه‌هاي اقتصادي وابسته به صندوق‌ها داشت و از آن نفع بردند. صادرات محصول، ارزآوري، تأمين مالي خارجي و تأمين مواد اوليه ازجمله دستاوردهاي برجام براي بنگاه‌هاي اقتصادي به ‌شمار مي‌آید.»

به گزارش وقایع اتفاقیه معاون اقتصادي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ادامه اين نشست، درباره ارزش دارايي صندوق‌ها هم گفت: «ارزش دارايي صندوق‌هاي بازنشستگي به‌طور عام بورسي است و بنگاه‌هاي بورسي هم در تقسيم سود قواعد خاصي دارند؛ به‌طوري‌که همه سود را نمي‌توانند توزيع کنند. در برخي موارد، صندوق‌ها شرکاي ديگري هم دارند و مجبور هستند در تقسيم سود و سرمايه‌گذاري تابع نظر شرکاي خود يا مجمع عمومي باشند. خوشبختانه در سال‌هاي اخير شفاف‌سازي در صندوق‌ها افزايش يافته؛ به‌طوري‌که از صد بنگاه شفاف در بورس، 33 بنگاه مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي بوده که اين افتخاري براي مسئولان حوزه کار در دولت تدبير و اميد است.»

موضوع حقوق‌هاي نجومي که در ماه‌هاي گذشته، روزهاي پرخبري را با دولت همراه کرد و سايه حواشي را بر سر بسياري از پست‌هاي مديريتي انداخت، موضوعي بود که در نشست خبري ميرزايي هم مطرح شد و او درباره پرداخت حقوق‌ها در صندوق‌هاي بازنشستگي گفت: «پرداخت حقوق از A تا E سطح‌بندي شده است و هيچ مديري خارج از اين سطوح حقوق ديگري ندارد.» با اين توضيحات به نظر مي‌رسد، زمزمه‌ها کم‌کم صدايي بلندتر پيدا خواهند کرد و از حال ناخوش صندوق‌هاي بازنشستگي که آينده تمامي نيروهاي کار کشور را زير سايه خود دارند، خبرهاي بيشتري مي‌دهند؛ خبرهايي که از افزايش بدهي‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي در کنار رسوب بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده در زيرمجموعه‌هاي اين بنگاه‌ها حکايت مي‌کنند تا نقش نگراني را در ميان نيروهاي کاري که در روزهاي بازنشستگي چشم به اين صندوق‌ها دارند، پررنگ‌تر کنند.

rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.

نام شما
پست الکترونیک
وب سایت
عنوان
نظر
تصویر امنیتی CAPTCHA
کد را وارد کنید
چندرسانه ای
چندرسانه ای
موزه هنرهای ملی

نظرسنجی
به نظر شما ریس جمهور آینده کدام مساله را در اولویت مسائل دولت خود قرار دهد؟ثبت نظر  مشاهده ی نتیجه  انصراف
آخرین اخبار