۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۵:۵۶
کد خبر: 4545
ورزش در خانه 13

برای ورزش کردن حتما نباید از خانه بیرون رفت و در بوستان‌ها یا باشگاه‌ها حضور یافت و فضای خانه خود می‌تواند محلی مناسب برای ورزش کردن باشد.

۲۵ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۵:۵۶
کد خبر: 4545