۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۲
کد خبر: 4546
ورزش در خانه 12

برای ورزش کردن حتما نباید از خانه بیرون رفت و در بوستان‌ها یا باشگاه‌ها حضور یافت اما فضای خانه خود می‌تواند محلی مناسب برای ورزش باشد.

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۰۶:۴۲
کد خبر: 4546