تیتر یک پرونده

 • بستری برای همفکری با هنرمندان

  مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران:

  بستری برای همفکری با هنرمندان

  مناف هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران از نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان» بازدید کرد. او در این بازدید گفت: مدیریت شهری فعلی بر اساس نیاز مردم کار می‌کند.

 • هنرمندان به خودانتقادی کمک می‌کنند

  عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران:

  هنرمندان به خودانتقادی کمک می‌کنند

  آرش میلانی، عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از نمایشگاه تهران از منظر هنر در خانه هنرمندان تهران بازدید کرد.او در این بازدید درباره این نمایشگاه گفت: امروز بخش های مهمی از هویت شهر می تواند در چارچوب هنری به تصویر دربیاید در ذهن مردم نقش ببندد. هنرمندان می توانند نقش به سزایی در این تاثیرگذاری بعد از یکصد سال داشته باشند.موضوع امنیت شهر برای زنان و ایمنی شهر و کودکان مسایلی بود که دو نمایشگاه به آن پرداخته شد که امیدواریم در سال های آینده نیز تکرار شود.

 • هنر رفتارهای فردی و اجتماعی جامعه را بهبود می‌بخشد

  سخنگوی شورای شهر تهران:

  هنر رفتارهای فردی و اجتماعی جامعه را بهبود می‌بخشد

  علی اعطا، سخنگوی شورای اسلامی شهر از نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان» بازدید کرد.او در بازدید خود با اشاره به اینکه ویژگی اصلی این نمایشگاه این است که رویکردهای مدیریت شهری و برخی از معضلات مدیریت شهری را در قالب هنر با مردم در میان می گذارد، گفت: وقتی موضوعی در هنر متبلور شد در دراز مدت جای خود را در فرهنگ مردمان باز می کند و در رفتارهای فردی و اجتماعی متبلور می شود و تاثیر می گذارد.

 • هنرمندان حال خوب شهر را ترسیم می‌کنند

  رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران:

  هنرمندان حال خوب شهر را ترسیم می‌کنند

  غلامحسین محمدی، رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران درباره نمایشگاه «تهران از منظر هنرمندان» گفت: در یکی دو سال گذشته در شهرداری تهران تلاش کرده ایم که جان شهر و ماهیت مسائل شهر را برای شهروندان تشریح کنیم تا تعلق بیشتری به محل زندگی خود پیدا کنند و رضایت بیشتری را تجربه کنند. مردم اگر شناخت خوبی از تهران داشته باشند می دانند چطور در این شهر زندگی کنند.نگاهی که هنرمندان به عنوان یکی از کلیدی ترین اقشار این شهر که در آن زندگی کنند و می توانند حال خوب آن را به تصویر بکشند، ترسیم کرده اند.