فناوری جدید

  • فناوری در شهر

    فناوری در شهر

    امروزه فناوری شکل زندگی انسان را تغییر داده است و با افزایش جمعیت شهرنشین باید به فکر روش‌های جدی برای حل مشکلات جدید شهرها باشیم. در این ویدئو می‌بینیم که فناوری چگونه به کمک ساخت زندگی بهتر برای انسان‌ها در شهر آمده است.