قصه آدم ها

  • قصه آدم‌ها/۳۰ سال چشم در چشم با مرگ

    تماشا کنید؛

    قصه آدم‌ها/۳۰ سال چشم در چشم با مرگ

    قصه آدم‌هافرصتی برای شنیدن قصه زندگی آدم‌های شهر. قسمت دهم، روایتی کوتاهی از صفر آزادی‌نژاد، قدیمی‌ترین تطهیرگر سازمان بهشت زهرا است. او ۳۰ سال تطهیرگری در غسال‌خانه آرامستان ۵۰ ساله‌ تهران را روایت می‌کند و می‌گوید چه بترسی و چه نترسی، مردن وجود دارد.