کاشت گل پاییزه

  • آغاز کاشت گلهای پاییزه در شرق تهران

    آغاز کاشت گلهای پاییزه در شرق تهران

    شهردار منطقه ۱۳ از آغاز کاشت گلهای پاییزه در ورودی شرقی شهر تهران و محدوده بوستان ها و فضای سبز این منطقه خبر داد و گفت: از اواخر شهریور ماه تا کنون، ۲۸ هزارگلدان نشا پاییزی و انواع درختچه و رز کاشته شده است.