استقبال از کاروان پارالمپیک توکیو در فرودگاه امام خمینی (ره)