چگونگی خدمات شهری در تهران در دوره کرونا

شهر: معاون خدمات شهری شهرداری تهران با حضور در شورای شهر تهران گزارش کاملی از اقدامات اخیر شهرداری در حوزه خدمات شهرداری ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار شهر، در چهارمین جلسه شورای شهر تهران گزارشی از عملکرد معاونت خدمات شهری شهرداری تهران ارائه شد.

مجتبی یزدانی، معاون خدمات شهری نخست به موضوع بوستان ها پرداخته و تاکید کرد: مطالعه و برنامه ریزی در خصوص حفظ، نگهداری، ساماندهی و توسعه فضای سبز عمومی، تفرجگاهی، گردشگری، بوستانها و کمربند سبز شهری در محالت و مناطق شهر تهران - برنامه ریزی جهت تاًمین سرانه های مورد نیاز فضای سبز- مطالعه و برنامه ریزی در خصوص تامین آب مورد نیاز فضای سبز شهر تهران با همکاری و هماهنگی سازمان آب منطقه ای استان تهران، شرکت آب و فاضالب و سایر مراجع ذیربط - مطالعه و برنامه ریزی جهت ایجاد، توسعه و ساماندهی، حفظ و نگهداری کمربند سبز شهر تهران با همکاری سایر مراجع مربوطه در چارچوب قوانین و مقررات موضوعه - مطالعه و برنامه ریزی در خصوص شناسایی و تولید گونه های موجود درختی، درختچه ها و سایر گونه های گیاهی متناسب با وضعیت اقلیمی و زیست محیطی شهر تهران و برنامه ریزی و ایجاد تمهیدات الزم جهت تهیه شناسنامه درختان واقع در بوستان ها، فضاهای سبز، فضا ها و معابر عمومی و باغات در کلیه مناطق شهری تهران از جمله وظایف شهرداری است که در حوزه خدمات شهری بر عهده دارد.

او با بیان این که در طول اخیر ۹۱ بوستان به بهره برداری رسیده است، افزود: قبل از انقلاب ۷۵ بوستان در تهران وجود داشت اما در حال حاضر ۲۳۰۰ بوستان در تهران وجود دارد. سال ۸۹ چیزی بالغ بر ۱۵۴.۲ هکتار به بوستان های تهران اضافه شد. در سال ۹۶ چیزی بالغ بر ۲۳ بوستان به مساحت ۳۴ هکتار، سال ۹۷ چیزی بالغ بر ۲۴ بوستان به مساحت ۲۶.۶ هکتار، سال ۹۸ چیزی بالغ بر ۱۹ بوستان به مساحت ۶۸ هکتار و سال ۹۹ چیزی بالغ بر ۲۳ بوستان به مساحت ۵۳.۴ هکتار به بهره برداری رسید. البته بوستان الهی و باغ ایرانی حکیم در نیمه ابتدایی سال ۱۴۰۰ احداث و به بهره برداری رسیده است.

مجتبی یزدانی در توضیح اجرای کمربند سبز در راستای حفظ ذخایر زیستی و تقویت شبکه اکولوژیکی شهر تهران نیز گفت: طرح بزرگ احداث کمربند سبز پیرامون شهر تهران به مساحت پنجاه هزار هکتار از سال ۱۳۶۶ توسط سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران آغاز گردیده و تا کنون بیش از ۴۳۸۰۰ هکتار آن به اتمام رسیده است. این طرح از اولویت های سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران بوده و بر اساس برنامه پنج ساله سوم شهرداری تهران توسعه سالانه به میزان حداقل یک هزار هکتار باید انجام پذیرد. تا سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۳۹۱۳۲ هکتار از این طرح به اتمام رسیده بود که با افزایش ۴۷۲۰ هکتار در طی سالهای اخیر گذشته این میزان به ۴۳۸۵۲ هکتار رسیده است. در سال جاری نیز توسعه ۱۲۵۰ هکتار جن ل کاری کمربند سبز پیرامون شهر تهران در دست اقدام است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره وضعیت سرانه فضای سبز در شهر تهران و مناطق آن نیز توضیح داد: بر اساس مطالعات و بررسی های وزارت مسکن و شهرسازی، سرانه متعارف و قابل قبول فضای سبز شهری در شهرهای ایران بین ۷ تا ۱۲ متر مربع برای هر نفر ا ست. مطالعات طرح جامع شهر تهران سرانه استاندارد فضای سبز شهری برای هر نفر در پایتخت را معادل ۱۰ مترمربع مشخص کرده، اما قانون هوای پاک که در سال ۹۶ به تصویب هیات دولت رسیده، سرانه فضای سبز شهری برای هر نفر در شهرهای بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت را معادل ۱۵ مترمربع تعیین کرده است. البته بنا به شاخصهای تعیین شده از سوی محیط زیست سازمان ملل متحد این عدد برای هر نفر ۲۰ تا ۲۵ متر مربع است. خوشبختانه با اقدامات و برنامه ریزی های انجام شده در زمینه توسعه بوستانها و قطعات فضای سبز ، سرانه فضای سبز شهر تهران در حال حاضر بطور متوسط بالغ بر ۱۶.۴۳ متر مربع است. شایان توجه است که سرانه فضای سبز در شهر تهران تا قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تنها حدود یک متر مربع بوده است.

او افزود: در این میان مناطق مرکزی شهر که عمدتا جز محدوده بافت فرسوده پایتخت محسوب می شوند با کمبود سرانه فضای سبز مواجه هستند. بررسی ها نشان می دهد، در مناطقی همچون ۱۰ ، ۱۷ ، ۷ ، ۸ ، ۱۱ و۱۲  به دلیل بافت فشرده و متراکم مسکونی و ریزدانه شهری، کمبود پهنهG ، هزینه سنگین تملک عرصه ها جهت توسعه فضای سبز و... مدیریت شهری در زمینه توسعه سرانه فضای سبز بام مشکل مواجه است. در حال حاضر از میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، منطقه ۱۰ با حدود ۲.۶۴ مترمربع سرانه فضای سبز برای هر شهروند در رتبه آخر و منطقه ۲۲ با دارا بودن سرانه بیش از ۶۲ متر در رتبه نخست برخورداری از سرانه فضای سبز قرار دارد.

وظایف شهرداری در حوزه فضای سبز

مجتبی یزدانی به تغییر الگوی کشت اشاره کرده و تاکید کرد: کاشت گونه های مقاوم گیاهی - تولید گونه های مقاوم به کم آبی، آلودگی هوا و گرد و بار - گونه های بومی سازگار با کم آبی، مقاوم به شرایط آب و هوایی تهران جای زین گونه های با مصرف بالای آب -  ممنوعیت کاشت چمن جدید - کاهش سطوح چمن کاری قبل از طریق جایگزینی با درخت، درختچه و گیاهان پوششی سازگار با آب کم (در طی این مدت حدود ۳۵۳ هکتار از سطوح چمن کاری با جایگزینی گیاهان مقاوم کاهش یافته است. در حال حاضر ۱۸۰ میلیون متر مکعب در سال است. در چارچوب اهداف تامین منابع آبی پایدار، طی سال های اخیر به منظور ایجاد پشتوانه مناسب برای آبیاری فضای سبز در شرایط خاص و بحرانی و ذخیره نزولات آسمانی و روان آبهای سطحی، با احداث تعداد ۲۱۹ مخزن تعداد مخازن موجود به ۶۴۵ مورد افزایش یافته و گنجایش آنها نیز با افزایشی معادل ۴۲۰۰۰۰ متر مکعب به گنجای ۱۰۶۰۰۰۰ مترمکعب رسیده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره شناسنامه باغات و اراضی مشجر، اظهار کرد: در شهر تهران در حدود ۶۱۸۳ ملک مشجر شناسایی شده که شناسنامه ۳۴۲۸ ملک مشجر شامل شناسنامه شهرسازی و اکولوژیکی (شناسنامه درختان) تهیه شده و به همراه لایحه پیشنهادی شهرداری تهران در خصوص تک باغات و اراضی مشجر شهر تهران و مستندات مربوطه جهت سیر مراحل اداری به شورای شهر تهران ارجاع گردیده است و در تاریخ ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید. در خصوص باقیمانده اراضی با هماهنگی دادستانی با صدور مجوز ورود به املاک مورد نظر در حال انجام است که تا کنون با هماهنگی دادستانی برای ۶۹۸ پلاک دیگر شناسنامه تهیه شده است.

به روز رسانی تجهیزات آتش نشانی با ۶۴۷ میلیارد تومان

مجتبی یزدانی درباره آتش نشانی نیز گفت: محدوده ۲۲گانه شهر تهران ۶۱۵ کیلومتر مربع است. ۱۳۳ ایستگاه آتش نشانی تحت پوشش نیروها بوده است. در حال حاضر  ۵۲۴۳ نفر نیروی انسانی در آتش نشانی مشغول به کار هستند. ۱۵ ایستگاه از ابتدای سال ۹۶ ساخته و به بهره برداری رسیده که ۱۱ ایستگاه جدیدالاحداث است. تعداد ایستگاه های آتش نشانی در تهران از ۱۲۲ به ۱۳۳ رسیده است. تا آخر سال ۱۴۰۰ نیز ۳ ایستگاه دیگر به بهره برداری خواهد رسید و تعداد ایستگاه ها آتش نشانی به ۱۳۶ می رسد. برنامه آتی سازمان در زمینه توسعه ایستگاه ها رسیدن به عدد ۱۴۵ ایستگاه است. در همین راستا ۶ زمین در مناطق شهرداری شناسایی شده که در حال تملک، طراحی و برنامه ریزی ساخت در سال آینده است.

او تاکید کرد: به منظور به روزرسانی و تکمیل ناوگان خودرویی و تجهیزات عملیاتی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مجموع بالغ بر ۶۴۷ میلیارد تومان در این راستا هزینه شده است. در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ نیز ۹۹.۶ میلیارد تومان جهت خرید تجهیزات تامین اعتبار شده است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: تعداد شیرهای هیدرانت طی سالهای اخیر از ۶۹۸۲ دستگاه به ۸۷۵۳ دستگاه افزایش یافته است. قابل ذکر است در سال جاری ۲۰۰۰ دستگاه جدید در سطح شهر تهران در برنامه نصب خواهد بود.

مجتبی یزدانی با اشاره به اقدامات انجام شده سازمان آتش نشانی در حوزه پیشگیری تاکید کرد: اجرای طرح نظام بازرسی به منظور شناسایی و پای ساختمانهای ناایمن شهر تهران در راستای ماده یک مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی، راه اندازی اجرای دستورالعمل های ایمنی و آتش نشانی در ساختمان های زیر ۶ طبقه از اردیبهشت ۹۹ در راستای ماده دوم مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی، تشکیل کمیته های ایمنی مناطق شهرداری جهت بررسی و تصمیم گیری در خصوص ساختمان های ناایمن به ریاست شهردار مناطق، آموزش فنی و کارشناسی در موضوعات ایمنی و آتش نشانی برای دفاتر خدمات الکترونیک (۴۵۰ نفر) و نظام مهندسی ساختمان (۶هزار) و معاونت شهرسازی مناطق و اداره کل تدوین ضوابط (۳۵۰نفر) و این روند با همکاری مرکز تحقیقات وزارت راه و شهرسازی و دانشکده علمی کاربردی حوزه خدمات شهری ادامه دارد و مکانیزه نمودن تمام فرآیند های بررسی و کنترل نقشه ها و بازدیدها در مراحل عدم خالف و پایانکار ایمنی انجام شده است.

او در تشریح برنامه های جاری آموزشی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: راه اندازی مجموعه اقامتی مرکز، انعقاد تفاهمنامه با سازمان شهرداری و دهیاری ها کشور، انعقاد تفاه نامه با شرکت ملی نفت و دوره آموزشی نجات از ارتفاع سطح ۲ در دستور کار است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با اشاره به ارتقاء ایمنی بازار بزرگ تهران تاکید کرد: شهرداری در این راستا شیرهیدرانت جدید در محدوده بازار نصب کرد. در ضمن برنامه ریزی جهت تدقیق زمین های معرفی شده منطقه ۱۲ جهت نصب ۵ مخزن دفنی و پمپ و تجهیزات تامین آب، پیگیری موضوعات مرتبط با مانیتورینگ بازار، ارسال مشکلات و نا ایمنی های ۳۵ مکان (سرا و پاسا) نا ایمن داخل بازار به مبادی مسئول و دستگاه قضا، تهیه خودروی ATV کوچ مقیاس با قابلیت مانور در معابر با نفوذپذیری پایین بازار، شناسایی اماکن و سراهای نا ایمن در طرح حوزه بندی حریق و دود و طرح جداسازی جداره های قابل تفکیک و ارسال به شهرداری منطقه ۱۲ و بروز رسانی مشکلات و ناایمنی شناسایی شده سراها و پاساژهای محدوده بازار نیز موردتوجه قرار گرفت.

او با اشاره به ساختمان های ناایمن افزود: ۱۲۰ ساختمان بسیار پرخطر، ۲۵۰۰ ساختمان پرخطر، ۲۳۵۵۸ ساختمان میان خطر و ۶۰۴۲ ساختمان کم خطر در تهران وجود دارد. در راستای ایمنی ساختمان ها سازمان آتش نشانی ۱۲۱۴۵ نفر که ساکن ۱۷۲ ساختمان بلندمرتبه در تهران هستند را آموزش داده است.

مجتبی یزدانی درباره اقدامات شهرداری در دوره کرونا نیز توضیحاتی ارائه کرده و گفت: در آستانه بازگشایی مدارس، ده ها تیم آتش نشانی تهران به طور شبانه روز عملیات ضد عفونی کردن و گندزدائی مدارس و مراکز آموزشی در سطح شهر تهران را آغاز  کرد تا محیط مدارس برای حضور دانش آموزان آماده و عاری از هر گونه آلودگی به ویژه ویروس کرونا باشد. ضدعفونی کردن و گندزدائی معابر، داخل و بیرون بازار بزرگ تهران انجام شد. گندزدائی و ضدعفونی کردن اماکن عمومی و تمامی مکان های مرتردد از جمله ایستگاه های مترو، بی. آر.تی، تاکسی، ترمینال اتوبوس ها و... با همکاری مجموعه های مربوطه نیز صورت گرفت. رزمایش همدلی و کمک مومنانه با حضور سازمان آتش نشانی شهرداری تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سازمان هلال احمر با هدف مقابله با ویروس کرونا و اقداماتی همچون ضد عفونی کردن معابر، اهدای ماسک رایگان به شهروندان، آموزش اصول بهداشتی و تاکید بر رعایت فاصله اجتماعی و تب سنجی را در میدان حسن آباد انجام شد.

۴۰ میدان میوه و تره بار ایمن سازی شد

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره میوه و تره بار گفت: یکی از اقدامات موثر جهت ایجاد عدالت در دسترسی برابر و عدالت و برقراری امنیت و سلامت غذایی احداث بازارهای میوه و تره بار مورد نیاز در مناطق است، بر این اساس طی سال های اخیر تعداد ۵۳ میدان و بازار میوه و تره بار احداث شده است. یکی دیگر از اقدامات عمرانی موثر جهت ارائه خدمات مناسب، افزایش ایمنی و رفاه، آرامش در خرید و همچنین ارتقاء خدمات و رضایت مشتریان است، که بر این اساس کل بازارهایی که ساختار فرسوده دارند. تخریب و مجددا در محل قبلی با ساختار جدید بازار احداث شد که طی سالهای اخیر تعداد ۱۱ میدان و بازار میوه و تره بار تخریب و نوسازی شده است. طی سالهای اخیر تعداد ۴۰ میدان و بازار میوه و تره بار ایمن سازی و بهسازی و توسعه گردیده است.

او تاکید کرد: احداث ۱۲ بازار جدید در سطح مناطق،  تخریب و نوسازی، ایمن سازی و بهسازی در ۱۱ مرکز عرضه، مناسب سازی مراکز عرضه جهت تکریم معلولین و جانبازان در ۱۵ مرکز عرضه انجام شده است. ۱۱۵ مرکز عرضه در سال های اخیر مناسب سازی شده است.

مجتبی یزدانی درباره ارتقاء کیفیت و استانداردها در سازمان میادین میوه و تره بار گفت: ایفای نقش محوری در ارتقا سطح بهداشتی و کیفی محصولات پروتئینی در تهران پایانه های عمده فروشی بعثت، بهمن و پیروزی حدود ۷۰درصد آبزیان تازه با متوسط عرضه روزانه ۶۷ تن حدود ۵۰درصد مرغ تازه با متوسط عرضه روزانه ۶۲۲ تن ۴۰ درصد گوشت قرمز با متوسط عرضه روزانه ۵۹ تن است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران درباره هوشمندسازی در راستای شهرداری الکترونیک نیز تاکید کرد: طراحی، تولید و پیاده سازی سامانه جامع مزایده الکترونیک و پنل بهره برداران، طراحی و تولید سامانه مدیریت کنترل ورود و خروج و توزین با بهره گیری از دوربین های پلاک خوان (میدان مرکزی) و پیاده سازی سامانه جامع معاملات و صورت وضعیت ها از جمله اقدامات برای هوشمندسازی در میادین میوه و تره بار بود.

مجتبی یزدانی درباره اقدامات سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار در دوران شیوع ویروس کرونا نیز گفت: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار به عنوان یک سازمان مشتری محور، همواره نیازها، خواسته ها و نظرات شهروندان را مورد توجه قرارداده و در سیاستگذاری های خود لحاظ نموده است از این رو در دوران کرونا با توجه به تعطیلی اکثر صنوف در سطح شهر و محدودیت های تردد، پرسنل این سازمان به عنوان ایثارگران خط مقدم خدمت جهت رفاه حال شهروندان علیرغم وجود خطرات ناشی از بیماری کووید-۱۹ به صورت مستمر حضور داشته و در این راه ۷ نفر از همکاران خود را از دست داده اند. این سازمان در تلاش بوده است محصولات با کیفیت مطلوب را با شرایط بهداشتی از جمله (ضدعفونی مستمر کلیه سمول، اجرای طرح فاصله گذاری فیزیکی، نصب اتاق ایزوله محل استقرار ترازودار و...) در اختیار شهروندان قرار دهد.

خرید آمبولانس های ژاپنی

معاون خدمات شهری تهران درباره فعالیت بهشت زهرا (س) به ویژه در اپیدمی کرونا تاکید کرد: شهرداری موظف است به منظور دفن اموات در آرامستانهای شهر و ارائه خدمات مناسب به شهروندان و همچنین افزایش ظرفیت دفن برای مواقع اضطراری و غیر قابل پیش بینی، اقدامات انجام دهد.

او با اشاره به مکانیابی، تملک، طراحی و احداث آرامستان های جدید، افزود: طرح مکانیابی آرامستان های آتی کلانشهر تهران در سال ۹۹ توسط مشاور تکمیل و تحویل شد و بر اساس طرح مذکور در گزارش اولیه نسبت به شناسایی ۱۱ نقطه اقدام شده بود که بعد از ارزیابی های به عمل آمده در نهایت ۶ زمین به عنوان انتخاب های نهایی در نظر گرفته شده است.

مجتبی یزدانی با بیان این که ۱۱۰ دستگاه آمبولانس جدید از سال ۱۳۶۷ تا سال ۱۴۰۰ گفت: ۱۶ دستگاه آمبولانس جدید با ظرفیت حمل ۳ متوفی جایگزین ناوگان فرسوده آمبولانس های داخلی و ۵۰ دستگاه آمبولانس جدید هایس ژاپنی ۴ نفره نیز خریداری شده است.

او درباره احداث سوله های مدیریت بحران نیز توضیحاتی داده و اظهار کرد: با توجه به آن که احتمال حوادث طبیعی مانند زلزله وجود دارد سوله های مدیریت بحران احداث شد جهت استقرار ستاد مدیریت بحران سازمان، تیم های واکنش اضطراری، سازمان های امدادی و ذخیره سازی تجهیزات امداد رسانی و تغذیه اضطراری در نظر گرفته شده اند. از این پایگاهها در راستای شناسایی نقاط آسیب پذیر و بحران زا، تهیه و به روز آوری اطلاعات محدوده، برگزاری دوره های آموزشی عمومی و تخصصی، راهبری تشکیل گروه های مدیریت بحران اماکن، سازماندهی گروههای داوطلب واکنش اضطراری و موارد مشابه ابلاغی از سوی سازمان پیش گیری و مدیریت بحران شهر تهران استفاده می شود. از سوی دیگر جهت مدیریت بهینه بحران های احتمالی و رعایت اصول پدافند غیرعامل، سازمان بهشت زهرا (س) در منطقه ۱۵ شهرداری، اقدام به تملک ۱۵ هکتار زمین جهت این موضوع نمود که عملیات دیوارکشی آن به پایان رسیده و از اوایل مرداد ماه سال ۱۴۰۰ عملیات خاکبرداری از محل مذکور جهت ایجاد قبور بحران در حال انجام است. پیشرفت فیزیکی این پروژه تا پایان تیرماه ۱۴۰۰، حدود ۱۰ درصد بوده است. لازم به توضیح است که این سالن در نزدیکی مجتمع عروجیان با مساحت ۶۶۰۰ متر مربع قرار دارد که طبقه منفی آن حدود ۳۶۰۰ مترمربع و طبقه همکف آن حدود ۳۰۰۰ مترمربع پیش بینی شده است.

معاون خدمت شهری شهرداری تهران تاکید کرد: پروژه حفاظت و احیاء مجموعه گورستانهای دولاب شامل پنج گورستان مهم واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران در دستور کار قرار گرفته است. عملیات اجرایی بهسازی و ساماندهی سه آرامستان گریگوری، آشوری و کاتولیک از مجموعه آرامستان های دولاب در سال ۱۳۹۹ شروع گردیده و در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ با انجام اقدامات در محورهای ذیل، به بهره برداری کامل رسیده است.

او گفت: ساماندهی آرامستان های شیخ صدوق (ابن بابویه و امام زاده عبدالله (ع)) شهر ری نیز با هدف ارتقاء حس تعلق، ارتباط و پیوند اجتماعی بین ساکنان و این مجموعه، تقلیل آسیب های اجتماعی مرتبط با این مجموعه،  افزایش تعاملات اجتماعی و فرهنگی شهروندان بهبود فضای گردشگری، حفظ قبور و بنای تاریخی ارزشمند،  بهسازی و بازپیرایی فضای سبز و ساماندهی فضاهای موجود  و  از بین بردن آلودگی های بصری انجام شد.

مجتبی یزدانی درباره فعالیت بهشت زهرا (س) در دوره کرونا نیز توضیحاتی ارائه کرده و گفت: کرونا بحرانی غیر قابل تصور و بی سابقه در طول ۵۰ سال اخیر سازمان بهشت زهرا(س ) بود. به لحاظ عدد و رقم بحران غیر قابل تصور بوده و در برخی از روزها عدد و رقم متوفی کرونایی قریب به ۱۸۰ متوفی در آبان ماه ۱۳۹۹ ثبت شده به علاوه حدود ۲۰۰ متوفی عادی شهر تهران بوده که این عدد و رقم در طول ۵۰ سال تاریخ بهشت زهرا(س) بی سابقه بوده است. تمامی بحران ها کشور در عرض یک روز ، دو روز یا حداکثر هفت روز در حوزه مدیریت اجساد به پایان رسیده است لیکن این بحران بیش از ۱۸ ماه است که جریان دارد و انتها و پایانی نیز برای آن معلوم نیست.

او ادامه داد: در طی ۱۸ ماهه اخیر پرسنل تلاشگر و شریف سازمان بهشت زهرا(س) اقداماتی صورت گرفت. از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به  ۱) پیش بینی بحران و بررسی نقاط بحران خیز و آسیب پذیر، ۲) تهیه برنامه اقتضایی برای مواجهه با بحران بی سابقه و غیر قابل تصور کرونا در سازمان بهشت زهرا(س)، ۳) اجرای کامل فتوای مقام معظم رهبری(مدظله العالی )در خصوص دفن متوفیان ناقل ویروس کرونا از همان ابتدای بحران با اهتمام سازمان بهشت زهرا( س)، ۴) اقدامات مراقبتی و آموزش نیروی انسانی توسط سازمان بهشت زهرا(س)، ۵) هم افزایی مدیریت سازمان بهشت زهرا(س)با وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی، ۶) طراحی و تجهیز مجتمع عروجیان و ساخت تجهیزات به فوریت، ۷) پیشتازی سازمان بهشت زهرا(س) تغسیل و تطهیر متوفیان کرونا با آب، ۸) بکارگیری طلبه های جهادی و تطهیرکنندگان داوطلب، ۹) دفن با کرامت و تعیین محل دفن طبق نظرخانواده ها در هر قطعه ای که درخواست داشتند، ۱۰) اجرای کامل و رعایت مروتکل های بهداشتی و عنوان صدر رعایت مروتکل ها بر اساس آمار وزارت بهداشت و ۱۱) انجام ۱۰ مرحله غربالگری می در می و نداشتن تلفات در بین کارکنان اشاره کرد.

ادامه دارد...

۲۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۰۶
کد خبر: 12451

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =