تیتر سه زیرسرویس

  • نوسازی ناوگان حمل و نقلی شهر تهران ضروری است

    نوسازی ناوگان حمل و نقلی شهر تهران ضروری است

    رئیس کمیسیون عمران مجلس از استماع گزارش شهردار تهران در خصوص نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی تهران و نیز قرار داد با چین برای واردات اتوبوس و تاکسی خبر داد و گفت: نوسازی ناوگان حمل و نقل تهران با توجه به جمعیت کثیری آن با اولویت بهره مندی از تولیدات داخلی ضرروی است.