کلید حل مشکلات شهر در دست سیاستگذاران محلی است

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر گفت: کلید حل بسیاری از مشکلات شهر و شهرنشینی در دست دولتمردان، سیاستگذاران محلی و مدیران شهری است.  

به گزارش خبرنگار شهر، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت،  محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر در نخستین نشست کمیته های تخصصی این کمیسیون گفت: شهرنشینی پدیده ای بسیار پیچیده و در عین حال تاثیرگذار بر زندگی فرد، خانواده و جامعه است. 
 
پیرهادی افزود: امروزه کیفیت زندگی شهری به طور مستقیم بر همه حیطه های فیزیکی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی شهروندان تاثیر می گذارد. 
 
او گفت: جالب است بدانیم که در سال ۲۰۰۷ جمعیت شهرنشین جهان برای اولین بار از مرز ۵۰  درصد گذشت و پیش بینی می شود که این رقم در سال ۲۰۳۰ یعنی کمتر از ۹ سال دیگر  از مرز ۶۵درصد نیز بگذرد، گفت: در سال ۲۰۳۰ از هر سه نفر جمعیت جهان ۲ نفر آن در شهرها زندگی می کنند. 
 
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری  بیان طرح این پرسش که آیا امکان توسعه زیرساخت ها و خدمات شهری نیز به موازات رشد جمعیت شهرها وجود دارد یا خیر؟ گفت: موضوع وقتی جدی تر می شود که بدانیم که هم اکنون نیز زیرساخت های شهری با میزان جمعیت موجود، متناسب نیست و یک عقب ماندگی جدی در این حوزه وجود دارد.
 
او تاکید کرد: علاوه بر شهرنشینی، مشکلات مربوط به تغییر اقلیم، امنیت غذا و آب، بحران های اجتماعی – اقتصادی، نزاع ها و درگیری های داخلی و اپیدمی ها نیز از معضلات قرن حاضر است. 
 
پیرهادی تاکید کرد: این مشکلات مخصوصا در کشورهای کمتر توسعه یافته و به ویژه در شهرها نمایان تر خواهد بود. 
 
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران عنوان کرد: بنابراین سرعت رشد شهرنشینی در جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، طوری است که شهرها را با مشکلات جدی و متعددی مواجه خواهد ساخت . 
 
او افزود: به عنوان مثال بانک جهانی پیش بینی می کند که بر خالف تصور عامه، قطب اصلی فقر در آینده، در شهرها متمرکز خواهد بود.
 
عضو شورای شهر تهران ادامه داد: بیش از یک سوم شهرنشینان در سراسر جهان، در سکونتگاه های غیررسمی زندگی خواهند کرد که درنتیجه این وضعیت جوامع را با مشکلاتی نظیر افزایش آسیب های اجتماعی، شرایط نامطلوب محیط زندگی، افزایش فقر، خشونت، اعتیاد ، بیماری های مزمن و طغیان بیماری های نو پدید، مواجه خواهد ساخت. 
 
او با بیان اینکه وضعیت در کشور ما از متوسط دنیا بالاتر است، گفت:  طبق سرشماری های انجام شده در کشور، میزان شهرنشینی در سال ۱۳۳۵ در ایران حدود ۳۱ درصد بوده است که این میزان در سال ۱۳۷۵یعنی فقط طی ۴۰ سال، به میزان ۶۱ درصد رسیده است.
 
این عضو شورا افزود: آخرین سرشماری مربوط به سال ۱۳۹۵ است که نشان می دهد میزان شهرنشینی در ایران از مرز ۷۰ درصد نیز گذشته است. پیرهادی افزود: این موضوع کاملا واضح است که کلید حل بسیاری از این مشکلات در دست دولتمردان، سیاستگذاران محلی و مدیران شهری است.
 
او بیان کرد: برنامه ریزی مطلوب و مدیریت شهری مناسب، می تواند از طریق حمل و نقل فعال، طراحی پویای فضاهای شهری، رعایت استانداردهای مسکن و شهرسازی، تسهیل دسترسی شهری برای همه اقشار جامعه، توسعه فعالیت های اجتماعی و مشارکتی و هم چنین همکاری و هماهنگی بین بخشی، میتواند نقش به سزایی در ارتقاء سطح محیط زیست و سلامت شهر و شهروندان داشته باشد. 
 
پیرهادی عنوان کرد: در سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، یکی از ویژگی های جامعه ایرانی، برخورداری از رفاه، امنیت غذایی ، تامین اجتماعی، سلامت، فرصت های برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده به دور از فقر و فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب، ذکر شده است . 
 
او با بیان اینکه دستیابی به این چشم انداز نیازمند توجه جدی به حوزه های مختلف شهری است، افزود: بدین منظور استقرار یک نظام جامع و یکپارچه سیاستگذاری در حوزه سلامت، محیط زیست و خدمات شهری ضروری است. 
 
پیرهادی افزود: مرور مطالعات انجام شده در حوزه های مختلف مدیریت شهری و محیط زیست شهر تهران حاکی از این است که پایتخت جمهوری اسلامی ایران با چالش های متعددی در حوزه های گوناگون مواجه است که می توان به مواردی همچون، افزایش میزان بیماری های واگیردار از جمله کووید ۱۹ و بیماریهای غیرواگیردار مزمن ناشی از استرس های شهری اشاره کرد.

 اوادامه داد: ضعف در شاخص های ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توسعه شهر اعم از اقدامات زیرساختی و عملکردی؛ وجود بافت های فرسوده، سکونت گاه های غیررسمی داخل شهرها و حاشیه شهرها و مهاجرین؛  عدم توجه کافی به سلامت روانی و اجتماعی شهروندان و سیاست گذاریهای مربوط به آن؛ از دیگر موارد مورد اشاره است.
 
رییس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: وجود انواع آلودگی های زیست محیطی و در راس آنها آلودگی هوا ؛ ضعف در امنیت و ایمنی مواد غذایی و تغذیه و سبک زندگی شهری؛ تغییر اقلیم و چالش های مربوط به آن؛ میزان خطر وقوع حوادث طبیعی از جمله زلزله، سیل، فرونشست از دیگر چالش ها است .
 
او به کمبود فضای سبز در برخی نقاط شهر تهران؛ ضعف در ساماندهی مشاغل، ضعف در سیما و منظر شهری؛ افزایش ساختمانهای ناایمن در سطح شهر؛ افزایش هزینه های نگهداشت شهر تهران و ضعف در مدیریت پسماند، به عنوان ساثر چالش ها، اشاره کرد. 
 
پیرهادی تاکید کرد: حل این مشکلات نیازمند نگاه تخصصی و جهادی، مسئله محور بودن، مبتنی بر شواهد و جامعه محور بودن است. 
 
او تاکید کرد:  کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران یکی از کمیسیون های ششگانه شورا است که وظیفه سیاستگذاری و تبیین راهبردهای حوزه مربوطه را در راستای توسعه پایدار، حفظ و بهبود محیط زیست شهری، ارتقای سالمت شهر و شهروندان، بهبود ایمنی و کاهش مخاطرات طبیعی و انسان ساخت، ارائه مطلوب خدمات شهری و بهبود سیما و منظر شهری را به عهده دارد. 
 
 این عضو شورا  با بیان اینکه تحقق این مهم، نیازمند استفاده از همه ظرفیت های موجود و مشارکت همه بخشها از جمله نهادهای اجرایی، مردمی و نخبگان  است، افزود: ساختاری که به لطف خداوند متعال امروز از آن رونمایی خواهیم کرد، سعی دارد بستری را برای تحقق اهداف این کمیسیون در دوره جدید فراهم کند. 
 
به گفته پیرهادی ، گستردگی موضوعات و امور محوله به کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری و لزوم اتخاذ رویکرد تخصصی به موضوعات مربوط به کمیسیون و از طرف دیگر تعدد ذی نفعان و همکاران این حوزه در بررسی و تدوین برنامه ها و لزوم استفاده از تمام ظرفیت های موجود در بررسی جامع وضع موجود شهر تهران در شاخص های سلامت، محیط زیست ، ایمنی و خدمات شهری ، سیاستگذاری محلی، نظارت و ارزیابی اقدامات و برنامه ها ما را بر آن داشت که این ساختار را طراحی و پس از کسب نظر خبرگان شهر، آن را اجرایی کنیم. 
 
او ادامه داد: آنچه ما به دنبال آن هستیم و امیدواریم کارگروه ها در تحقق آن به کمیسیون و نهایتا شهر کمک کنند این است که اولا وضع موجود شهر را به صورت دقیق بررسی کرده و عوامل و علل زمینه ای آن را تحلیل کنند. 
 
 این عضو شورا گفت: از اقدامات دیگری که این ساختار انجام خواهد داد این است که برنامه های ۵ ساله شهرداری تهران را با استفاده از شاخص های عینی و کمی مشخص شده پایش  و در بررسی طرح ها، لوایح، پیشنهادات، مطالعات و گزارشات همکاری کنند. 
 
پیرهادی افزود: امیدواریم که این ساختار که متشکل از مسئولین، نهادهای مردمی، دانشمندان و سازمان های مردمی است بتواند بستری برای تصمیم گیری مناسب و مشارکتی برای حل مشکلات شهر باشد.

۶ آذر ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۲
کد خبر: 14853

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 9 + 7 =