برنامه‌ریزی مدون شورا برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر/ به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اجتماعی-فرهنگی تهران هستیم

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اینکه شورای شهر برنامه مدونی برای رفع معضلات فرهنگی و اجتماعی شهر تهران دارد، گفت: به دنبال بهبود شاخص‌های کلان اجتماعی-فرهنگی تهران هستیم.

به گزارش خبرنگار شهر، نرگس معدنی پور رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران همزمان با یک سالگی فعالیت شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم مدیریت شهری گفت: کلانشهر تهران، به موازات گسترش کالبدی، با تغییرات و تحولات گسترده ای در زمینه امور فرهنگی و اجتماعی مواجه است که اهمیت سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه را مضاعف می سازد.

وی ادامه داد: گزارش ها و شواهد نشان می دهد که بسیاری از متغیرهای اجتماعی و فرهنگی در کلانشهر تهران، در وضعیت مناسبی نیستند. به طوری که برخی از آن ها متاثر از گسترش عوامل مخاطره آمیز فرهنگی و اجتماعی، تشدید شده اند. به دلیل همین شرایط، نقش آفرینی کمیسیون فرهنگی اجتماعی، هم در تعیین خط مشی ها و سیاست های کلان اجرایی و هم در مدیریت تحولات فرهنگی اجتماعی، بسیار کارآمد و اثربخش خواهد بود.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در دوره ششم، با درک این شرایط، کوشش کرده است تا در مورد بازشناسی جایگاه خود و چگونگی نقش آفرینی فعال، تمرکز بیشتری داشته باشد.

معدنی پور با بیان اینکه شرایط فوق ما را بر آن داشت تا دو کارکرد مهم را در دستور کار داشته باشیم، گفت: تلاش کردیم در مرحله اول به عنوان بازوی تخصصی شورای اسلامی شهر تهران برای سیاست‌گذاری و خط مشی گذاری در حوزه امور فرهنگی و اجتماعی مربوط به مدیریت شهری تهران فعالیت کرده و در مرحله دوم نهادی اندیشه ورز، نظریه پرداز و پیشگام در رصد و مدیریت فعالانه تحولات و رویدادهای کلان فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران شناخته شویم.

توجه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا به تمام اقشار جامعه

این عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با بررسی وضعیت موجود، نقشه راهی برای آینده ترسیم کرده است، بیان داشت: کمیسیون، به تمامی اقشار و گروه های جمعیتی شهر تهران، توجه داشته و برای بهبود وضعیت ایشان، سیاستگذاری و برنامه ریزی دارد.

وی تاکید کرد: قلمرو موضوعی کمیسیون شامل طیف گسترده ای از موضوعات در حوزه فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی است که برخی از آن ها شامل سبک زندگی، خانواده‌محوری، مسجدمحوری، کیفیت زندگی شهری در زمینه شاخص ها و زیرساخت ها، توانمندسازی شهروندان، مشارکت و سرمایه اجتماعی، استانداردسازی مراکز، ورزش همگانی، گردشگری، بافت های تاریخی، بناهای دارای هویت میراثی، هنر عمومی، سلامت روان، نشاط اجتماعی، آموزش های همگانی، اخلاق و فرهنگ  شهروندی، آسیب های اجتماعی و... است.

ظرفیت‌سازی برای ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهر تهران

معدنی پور در ادامه به رسالت کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران در افق چهارساله اشاره کرد و افزود: ظرفیت سازی برای ارتقاء کیفیت زندگی در کلانشهر تهران در چارچوب سبک زندگی اسلامی ایرانی و بر اساس سیاست‌های کلان نظام و آرایه های انقلاب اسلامی در حوزه فرهنگی و اجتماعی مهمترین رسالت کمیسیون فرهنگی و اجتماعی است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بهبود وضعیت شاخص‌های کلان فرهنگی و اجتماعی کلانشهر تهران، توسعه عادلانه فرصت‌ها و خدمات فرهنگی و اجتماعی در کلانشهر تهران، افزایش کارآمدی و اثربخشی سازمانی نظام برنامه و بودجه امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری تهران و نهایتا نقش آفرینی فعال در تحولات فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران و کشور را از اهداف اختصاصی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی عنوان کرد.

وی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت برای ارتقاء کیفیت زندگی و ترویج سبک زندگی اسلامی ایرانی را یکی از ماموریت‌های اصلی کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران دانست و افزود: احیای هویت ایرانی، اسلامی، انقلابی با تکیه بر سبک زندگی اسلامی و ایرانی، ترویج و تشویق فرهنگ ازدواج، فرزندآوری، افزایش جمعیت، تحکیم و اعتلای بنیان خانواده، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و حفظ و گسترش آثار و ارزشهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، ارتقاء نقش و جایگاه زنان در جامعه با تاکید بر الگوی سوم زن، نظارت بر متناسب سازی و بهبود شاخص های فرهنگی اجتماعی در مدیریت شهری، سیاستگذاری جهت بهبود شاخص و استاندارهای کیفیت زندگی در شهر تهران، هماهنگی برای کاهش عوامل مخاطره آمیز و ارتقاء ضریب امنیت اجتماعی و اخلاقی برای شهروندان، ظرفیت سازی برای ارتقاء سرمایه اجتماعی در کلانشهر تهران، توسعه ظرفیت ها برای آموزش و توانمندسازی شهروندان، برنامه ریزی برای بهبود شاخص دسترسی شهروندان به خدمات بهداشتی، آموزشی، فرهنگی، گردشگری و حمایت های اجتماعی، گسترش زمینه های همیاری و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان تهران از جمله دیگر ماموریت های کلان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران محسوب می شود.

بیانیه گام دوم انقلاب؛ جهت‌گیری کلان کمیسیون فرهنگی برای بهبود شاخص‌ها

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر توجه ویژه به منظومه امامین انقلاب اسلامی، بیانیه گام دوم انقلاب و سیاستهای کلان کشور در حوزه فرهنگی و اجتماعی در جهت بهبود شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران به عنوان جهت گیری کلان این کمیسیون اعلام کرد: هم افزایی ظرفیت های موجود در شهرداری تهران، فراگیرسازی رویکرد جامعه محور در سطح محلات شهر تهران، پایدارسازی و توسعه شبکه همیاری‌های اجتماعی شهروندان در سطح محلات شهر تهران، توجه ویژه به موضوع خانواده و تحکیم بنیان خانواده و ارتقاء نقش و جایگاه زن در آن، تاکید بر آموزش و ترویج آداب زندگی اسلامی ایرانی، توجه به توسعه عادلانه فرصت ها، ظرفیت ها و زیرساخت ها در حوزه امور فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و گردشگری، ظرفیت سازی انجمن ها و کانون های محلات و توجه به مشارکت اجتماع محور شهروندان، توسعه برنامه های مبتنی بر آمایش سرزمین در سطح محلات شهر تهران، گسترش هنر عمومی مبتنی بر اصول، هویت و تمدن اسلامی ایرانی و تولید آثار فاخر هنری با رویکرد تقویت اقتصاد فرهنگ و هنر، توجه به ارزیابی تاثیرات اجتماعی فرهنگی سیاست‌ها و طرح های شهری، برندسازی و تبدیل شهر تهران به مقصد گردشگری و تقویت اقتصاد گردشگری، توجه به ارتقاء جایگاه بین المللی شهر تهران از طریق دیپلماسی شهری از جمله رویکردهای مهم کمیسیون به حساب می آید.

معدنی پور در ادامه سخنان خود به راهبردهای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و افزود: رصد و دیده بانی وضعیت شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی در سطح شهر تهران و مناطق و محلات آن، استقرار نظام همکاری های بین سازمانی در امور فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران، ساماندهی و نظارت بر نظام برنامه و بودجه و تخصیص منابع برای افزایش کارآمدی و اثربخشی در حوزه امور فرهنگی اجتماعی کلانشهر تهران، پیاده سازی رویکرد آمایش سرزمین در سطح مناطق و محلات شهر تهران، حمایت از ابتکارات جامعه محور شهروندان و گروه های همیاری اجتماعی ایشان، هم افزایی درون و برون سازمانی مدیریت شهری برای استانداردسازی و متناسب سازی شاخص های کلان فرهنگی اجتماعی شهر تهران، توسعه و بهبود عادلانه سرانه دسترسی شهروندان به زیرساخت ها و خدمات شهری از جمله راهبردهای کمیسیون به حساب می آیند.

انتهای پیام/

۱۹ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۴۱
کد خبر: 24773

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 15 =