مشارکت شهروندان در اداره شهر به دنبال ترویج مشارکت درون سازمانی در شهرداری

در نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش«شهروند و اداره شهر» مواردی همچون فعالیت غرفه‌های نمایشگاهی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، لزوم ارائه ظرفیت‌های سازمان‌های شهرداری تهران به سایر دستگاه‌ها، مشارکت شهروندان در اداره شهر به دنبال ترویج مشارکت درون سازمانی در شهرداری و بیگانگی از شهر مانعی برای مشارکت اجتماعی شهروندان مطرح شد.

به گزارش شهر، نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش«شهروند و اداره شهر» با حضور عطاء الله رفیعی آتانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، هاشم آرام، سرپرست معاونت مطالعات مدیریت، اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، سید موسی پورموسوی، مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران و عضو هیأت علمی دانشگاه جامع امام حسین، علی انتظاری، دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و سبحان یحیائی، استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه عطاء الله رفیعی آتانی، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در خصوص فرآیند بحث حمکرانی مشارکتی گفت: هر نظریه‌ای برای دولت و اداره بخش عمومی به نظریه برای انسان وابسته است و بر اساس مبانی دینی مهم‌ترین خصوصیت انسان در تفکر فلسفی اسلامی تحول است.

وی با اشاره به اینکه وجه تمایز انسان از سایر مخلوقات متحول بودن آن است و عامل این تحول هم علم است، اظهار کرد: در دستگاه فلسفه اسلامی، انسان برابر با آگاهی است. بنابراین انسان تنها با علم متحول خواهد شد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تاکید براینکه در نظام‌های اجتماعی، زندگی انسان‌ها می‌بایست همانند یک مدرسه باشد و انسان از لحاظ علمی رشد کند، عنوان کرد: انسان‌ها از یکدیگر یاد می‌گیرند، با این وجود هر اندازه مردم در اداره جامعه مشارکت داشته باشند، نشانگر رشد آن جامعه است در حالی که در کشورهای غربی به تبع آنکه انسان موجودی منفعت طلب تلقی می‌شود، جهان را یک بنگاه اقتصادی در نظر می‌گیرند.

رفیعی آتانی خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در دفاع مقدس موفقیت زمانی حاصل شد که به تعبیر امام خمینی (ره)، جبهه به دانشگاه مبدل گشت. با توجه به اینکه یکی از دلایل وجود مشکلات عدم نقش آفرینی مردم در تصمیم گیری‌های اداره شهر است، بنابراین تفاوت نگاه ما در این است که اداره شهر می‌بایست یک امر مشارکتی باشد و تصمیم گیری‌ها از جانب مردم صورت گیرند.

وی ادامه داد: مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران به عنوان پشتوانه فکری شهرداری تهران، علاوه بر تعریف پروژه‌هایی در راستای تبیین حکمرانی مشارکتی، مجموعه همایش‌های سالانه سیاست گذاری و حکمرانی شهری را امسال با عنوان حکمرانی مشارکتی برگزار خواهد کرد و هدف از برگزاری این همایش علاوه بر تولید علم، جریان‌سازی و گفتمان سازی است.

فعالیت غرفه‌های نمایشگاهی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران

در ادامه این جلسه هاشم آرام، سرپرست معاونت مطالعات مدیریت، اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه شهردار تهران از مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران سه مطالبه دارد، عنوان کرد: ساماندهی نخبگان از جمله مواردی است که به این مرکز محول شده و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز در ساختار خود نیز این موضوع را لحاظ کرده است. اتصال به حوزه‌های دانشی و در نهایت گفتمان سازی و جریان سازی دو مطالبه دیگری است که به این مرکز محول شده است.

وی اتصال به مراکز دانشگاهی و حمایت از این مراکز را حائزاهمیت خواند و اظهار کرد: به دنبال اتصال با انجمن‌های علمی بوده و هستیم و ظرفیت‌های به کارگیری و اتصال به حوزه‌های دانشی را فعال خواهیم کرد.

آرام محورهای اصلی این همایش را محورهای اجتماعی، حوزه مشارکتی و اقتصاد شهر محور برشمرد و گفت: قالب دریافت آثار در این همایش مقاله است که تاکنون 75 اثر به دریافت شده است که اغلب در حوزه اجتماعی و مشارکتی است؛ با این حال پیش‌بینی می‌شود میزان آثار دریافتی به یکصد مورد برسد.

به گفته سرپرست معاونت مطالعات مدیریت، اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران وجه تمایز این همایش چاپ مقاله‌ها توسط چند مجله علمی پژوهشی است. همچنین این همایش در چهار پنل علمی برگزار خواهد شد که می‌توان از حوزه‌های اجتماعی در مدیریت اجتماعی شهر، حوزه مشارکتی، ارگان‌های مشارکتی و تجارب مدیران در موضوعات ویژه در سنوات گذشته نام برد.

وی ادامه داد: در همایش «شهروند و اداره شهر» غرفه‌های نمایشگاهی با هدف ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی شهرداری و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران فعالیت خواهند کرد.

سرپرست معاونت مطالعات مدیریت، اقتصاد و امور اجتماعی مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران افزود: آقایان حسن سبحانی، استاد دانشگاه تهران و علی رضاییان، استاد مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) به عنوان سخنرانان ویژه در برگزاری همایش «شهروند و اداره شهر» مشارکت خواهند داشت.

سبحان یحیائی، استادیار دانشکده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی، نیز با حضور در این جلسه گفت: با انجمن‌ها و موسسات علمی مذاکره شد و چند فصلنامه اعلام آمادگی کردند تا یکی از شماره‌های فصلی را با محوریت حکمرانی مشارکتی در شهر اختصاص دهند.

لزوم ارائه ظرفیت‌های سازمان‌های شهرداری تهران به سایر دستگاه‌ها

احمد علوی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در ادامه با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص فاصله بین علم و اجرا گفت: نکته اساسی میان دانشگاه و مجریان چگونگی بهره‌گیری از علوم و اجرایی سازی آن‌ها است و برآنیم در تمامی موضوعات این فاصله کاسته شود که مدیریت شهری نیز این امر مستثنی نیست.

وی افزود: در دهه 90  مجموعه مدیریت شهری به دنبال حقق مفهوم حکمرانی شهر بود و مطالعات حکمرانی مشارکتی انجام و زیرساخت‌های لازم آن نیز فراهم شد و امروز می بایست مطالعات صورت گرفته به روز رسانی و در اختیار مدیران قرار گیرد.

وی با تاکید براینکه باید بتوانیم داشته‌ها و ظرفیت خود را به افرادی که قصد ارائه راهکار دارند، ارائه کنیم، گفت: امروز در معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران موضوعات فرهنگی پررنگ‌تر از مسائل اجتماعی بوده که این امر بیانگر تغییرات فضا است.

عضو شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: در شهرداری دو موضوع مشارکت درون و برون سازمانی وجود دارد که مشارکت درون سازمانی مستلزم تغییرات و توجه است.

مشارکت شهروندان در اداره شهر به دنبال ترویج مشارکت درون سازمانی در شهرداری

سید موسی پورموسوی، مشاور عالی رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نیز در جریان نخستین جلسه شورای سیاست گذاری همایش«شهروند و اداره شهر»، اتصال حلقه میان حوزه علم و اجرا را ضروری خواند و گفت: در اینجا می‌بایست مشارکت درون سازمانی در شهرداری تهران صورت گیرد که این امر در دامه منجر به مشارکت شهروندان می‌شود.

بیگانگی از شهر مانعی برای مشارکت اجتماعی شهروندان

علی انتظاری، دبیر علمی همایش و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با تاکید بر اینکه دانشگاه باید در تمامی حوزه‌ها و در استای رفع معضلات حضور فعال داشته باشد، گفت: جریان مشارکت باید یک جریان دو طرفه باشد و در صورتی که شهرداری به عنوان یک نهاد حکمران مشارکت را نپذیرد، بحران اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

وی بحث رویکرد قالب را نکته حائز اهمیتی در شهرداری تهران خواند و گفت: رویکرد مهندسی زده در مقابل رویکرد اجتماعی است.

عضو هیأت علمی دانشگاه علامه گفت: بیگانگی از شهر مساله‌ای است که شهروندان با آن درگیر هستند و ریشه‌های مختلفی دارد که این امر مستلزم توجه ویژه است و آسیب‌شناسی آن شهر را به سمت مردمی‌سازی سوق می‌دهد و ما نیز به دنبال شهر اجتماعی هوشمند هستیم.

 در پایان جلسه احکام اعضای شورای سیاست گذاری اولین همایش شهروند و اداره شهر توسط رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران اعطا شد.

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۸:۳۲
کد خبر: 37177

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 11 =