تنها ۵۰ درصد از پست های سازمانی شهرداری همدان در اختیار نیروهای متخصص است

طبق گزارش معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان از ۱۴۰۰ پست سازمانی که در این مجموعه قرار دارد تنها ۵۰ درصد دراختیار افراد متخصص و شایسته قرار دارد.

به گزارش شهر، به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهرداری تهران؛ وبینار تخصصی آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی شهر همدان که با حضور گشتاسب مظفری، معاون مطالعات و برنامه ریزی و مدیریت امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، روح الله فلاحی، مدیر مطالعات و برنامه ریزی توسعه شهری و توسعه منابع انسانی مرکز مطالعات، عباس صوفی، شهردار همدان، اکبر کاووسی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و حمید بادامی نجات، رئیس شورای شهر همدان، داور نظری، مشاور حوزه منابع انسانی و سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران، حسین منتی، عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، غلامعلی طبرسا، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، مرتضی حضرت زاده، معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری همدان و جمعی از مدیران شهری  برگزار شد.

در ابتدای این جلسه هم اندیشی آنلاین معاون مطالعات و برنامه ریزی و مدیریت امور اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ضمن معرفی این مجموعه گفت: شهر همدان یکی از کلانشهرهای ایران است که در سال های اخیر از منظر مدیریت شهری تجارب خوبی را به دست آورده است.

گشتاسب مظفری افزود: بر اساس ارزیابی های انجام شده، همدان یکی از شهرهایی است که کیفیت زندگی در آن مطلوب بوده و جزو شهرهای پیشرو محسوب می شود.

او ضمن اشاره به فعالیت های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران یک سابقه کاری ۵۰ ساله در کارنامه خود دارد و توانسته است در بین مراکز مطالعاتی و برنامه ریزی شهری، منطقه ای و جهانی جایگاه خود را تثبیت کند.

معاون مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ادامه بیان کرد: این مرکز دو کارکرد اساسی دارد. کارکرد نخست آن، انجام مطالعات و برنامه ریزی برای شهر تهران و برنامه ریزی برای کاربست این پروژه ها در مدیریت شهری است. کارکرد دیگر این مجموعه که از سوی شورای شهر پنجم مصوب شد، انتخاب آن به عنوان پژوهشگاه تخصصی شورای اسلامی شهر تهران است.

او با بیان اینکه در حال حاضر مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران مرکز پژوهش های شورای شهر تهران نیز محسوب می شود، یادآور شد: بر این اساس تمام طرح ها و لوایحی که قرار است در صحن علنی شورای شهر تهران و در کمیسیون های تخصصی مورد بحث قرار گیرند و تصویب شوند به این مرکز ارجاع داده می شوند تا کارشناشان این مجموعه نظرات علمی خود را در قالب مکاتبه و یا حضور در صحن و کمیسیون ها اعلام کنند.

 نگاه متعالی به منابع انسانی در سازمان های پیشرو

 در ادامه این وبینار مشاور حوزه منابع انسانی و سرپرست اداره کل ارزشیابی و کارگزینی مدیران شهرداری تهران با اشاره به نقش مهم منابع انسانی در شهرداری تهران گفت: در سازمان های سنتی نگاه به واحد منابع انسانی به معنای واحد کارگزینی است که برگرفته از یک نگاه فردگرایی در سازمان است اما زمانی که نگاه و رویکرد در یک سازمان فرآیند گرایی می شود، واحد منابع انسانی به قهرمان کارکنان تبدیل می شود که به نمایندگی از آنها می تواند از نقش و فعالیت کارکنان در سازمان دفاع و حمایت کند.

داور نظری افزود: نقش سومی که می توانیم برای منابع انسانی در یک مجموعه سازمانی قائل شویم، این است که این واحد را یک بخش تغییر و تحول بدانیم و باور کنیم که اهمیت استراتژیک دارد.

او با بیان اینکه در نظریه های جدید منابع انسانی شریک استراتژیک سازمان است، ادامه داد: در سازمان های جدید نگاه به منابع انسانی متعالی است و به نوعی منابع انسانی را شریک استراتژیک کسب وکار می دانند. این نگاه متعالی نگاهی است که ما در شهرداری تهران به دنبال آن هستیم و سعی می کنیم اقدامات و راهبردهایی که انجام می دهیم با برنامه ها و شعارهای شهردار تهران و مدیریت شهری پنجم هم راستا باشد و سعی می کنیم این استراتژیک های سازمان هم راستابا برنامه های منابع انسانی باشد.

مدیریت کارراهه های شغلی یکی از وظایف مهم در مدیریت منابع انسانی

در بخش دیگری از این جلسه آنلاین عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران و مجری کارراهه های شغلی شهرداری تهران گفت: کارراهه های شغلی مجموعه ای متوالی از شغل های مختلف است که فرد انتظار دارد درطول چرخه کاری خود در سازمان یه صورت سلسله مراتب اداری به آن دست یابد.

حسین منتی با بیان این مطلب افزود: به عنوان مثال اگر فردی از پایین ترین رتبه سازمانی وارد شود یک چرخه ای را طی می کند تا به بالاترین سطح آن برسد. برای طی این مسیر می تواند مسیرهای مختلفی را برای خود ترسیم کند که هر کدام  نیازمند کسب دانش و تجربه و  طی کردن زمان مورد نیاز است.

او ادامه داد: به صورت کلی مدیریت کارراهه های شغلی یکی از وظایف مهم و کلیدی مدیریت منابع انسانی است که به مدیران کمک می کند در زمینه برنامه ریزی منابع انسانی و در نهایت بحث جانشین پروری و انتصاب نیروهای اصلح برای پست های سازمانی موفق تر عمل کند.

منتی با اشاره به تفاوت بین مدیریت کارراهه های شغلی و برنامه ریزی کارراهه شغلی بیان کرد: مدیریت کارراهه های شغلی مجموعه فعالیت هایی است که توسط سازمان انجام  می شود با هدف ایجاد کارراهه شغلی توسط فرد و استفاده بهینه از نیروها.

توجه به علاقه مندی کارکنان در سازمان

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و مدیر کل اسبق منابع انسانی شهرداری تهران نیز در این وبینار با اشاره به اینکه موضوع کارراهه شغلی یکی از موضوعات محوری در حوزه منابع انسانی است، گفت: وقتی در مباحث منابع انسانی یک سازمان از جبر به سوی آموزش و بعد نگهداشت منابع انسانی پیش می رود، یکی از موضوعات مهم و اساسی در موضوع نگهداشت منابع انسانی بحث کار راهه های شغلی است. به این معنا که یک فرد بتواند به مجموعه ای پست ها، نقش ها، فعالیت ها و تجربه های شغلی خود در طول عمر کاریش برسد.

تیمورنژاد با بیان این مطلب افزود: قبل ازکارراهه های شغلی باید به خوشه بندی های شغلی بر اساس علاقه مندی های کارکنان توجه شود که در این زمینه مدل های مختلفی دردنیا ترسیم شده است.

۵ تکیه گاه مهم در برنامه ریزی شغلی منابع انسانی

 در ادامه این وبینار عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه در بخش مدیریت مسیر شغلی و اهداف مرتبط با آن سه نوع دسته بندی فرد، سازمان و ترکیب این دو وجود دارد، گفت: تجارب نشان می دهد که مدل ترکیبی فرد و سازمان می تواند تاثیرگذارتر باشد باید یک هم راستایی بین اهداف سازمان و کارکنان مشخص کنیم و مدلی دراین میان مطرح می شود تکیه گاه های مسیر شغلی نامیده می شود.

غلامعلی طبرسا افزود: ۵ تکیه گاه برای برنامه ریزی مسیر شغلی شناسایی شده است و این تکیه گاه ها باید به گونه ای باشد که فرد بعد از طی مسیر شغلی خود در نهایت از سازمان خارج شود. این ۵ تکیه گاه باید مد نظر برنامه ریزان و مدیران سازمانی باشد.

او ادامه داد: یکی از اشکالات عمده سازمان ها برخی مواقع افراد این مسیر را جهشی طی می کنند و گاهی اوقات سازمان دیگر جایگاهی ندارد تا این فضا را پر کند و الزاما به خروج می رسد. اگر امکان خروج نباشد سرخوردگی ایجاد می شود و برخی مواقع آنقدر کند است که فرد چشم اندازی برای خود نمی بیند. یک مساله معماری سازمانی نیز مطرح می شود.  بانک ها بهترین سیستم تحول شغلی را ایجاد کرده اند.

طبرسا بیان کرد: ۵ تکیه گاه مهم در برنامه ریزی شغلی  شامل مواردی همچون اعتماد به نفس، استقلال در کار، احترام، احساس ارزش و خودیابی است.

۵۰ درصد پست های سازمانی در اختیار نیروی متخصص قرار دارد

 معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی منابع انسانی شهرداری همدان نیز ضمن ارائه گزارشی از وضعیت منابع انسانی دراین مجموعه گفت: شهرداری همدان که قدمت طولانی در مدیریت شهری دارد. دارای ۵ منطقه است که یک منطقه از این شهر باستانی هنوز مصوب نشده است.

حضرت زاده با بیان اینکه شهرداری همدان دارای ۵ معاونت و ۱۱ سازمان است، افزود: در مجموع۱۴۰۰ پست سازمانی در این مجموعه وجود دارد و ۱۸۰۰ نفر نیروی انسانی در شهرداری همدان فعالیت می کنند.

او با اشاره به مشکلات استخدام نیروی انسانی در شهرداری همدان ادامه داد: استقلال شهرداری همدان در مورد استخدام منابع انسانی مشابه شهرداری تهران نیست. به عبارت دیگر آئین نامه استخدامی شهرداری همدان از نظر سیاست گذاری و اجرا تفاوت اساسی با شهرداری تهران دارد چرا که در همدان شهرداری برای استخدام نیروی متخصص نیازمند هماهنگی با مرجع تصمیم گیر بالادستی مانند شورای اداری و استخدامی بوده که در استانداری مستقر است.

معاون شهرداری همدان با اشاره به اینکه ورودی و خروجی نیروی انسانی در شهرداری همدان والبته سایر کلانشهرها به مانند شهرداری تهران یکسان نیست، بیان کرد: نیروی انسانی ورودی به شهرداری این شهر چارچوب مشخصی ندارد و به نوعی ابتکار عمل دست شهرداری همدان نیست به همین دلیل شرایط نیروی انسانی این مجموعه با شهرداری تهران متفاوت است.

به گفته حضرت زاده، این رویکرد باعث شده تا شهرداری همدان در برنامه ریزی مسیر شغلی دچار مشکل شود چرا که حجم نیروی های ورودی به شهرداری ها از سال ۹۳ تا کنون به صورت برگزاریآزمون استخدامی برای جذب نیروهای رسمی و پیمانی انجام نشده است.

او یادآور شد: با توجه به اینکه ۱۴۰۰ پست سازمانی در شهرداری همدان وجود دارد تنها حدود ۵۰ درصد پست های سازمانی در اختیار نیروی متخصص است و این مساله مدیریت منابع انسانی را در ترسیم مسیرهای شغلی کارکنان دچار مشکل می کند.

۲۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۲
کد خبر: 4405

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 4 =