مراکز پرتردد را مدیریت کردیم

رو در رو با کرونا، روایتی از مواجهه مدیران شهرداری تهران با کروناست. در روایت چهاردهم با رضا عباسی، شهردار منطقه ۱۴، گفتگو کردیم، او از مراحل مختلف مقابل با کرونا گفته و اقدامات منطقه را تشریح می‌کند.

۳۰ تیر ۱۳۹۹ - ۰۱:۱۱
کد خبر: 4787