تیتر یک پرونده

 • بازدید اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر

  بازدید اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر

  احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران به همراه اصحاب رسانه از مرکز یاورشهر بازدید کردند. در مرکز یاورشهر ۳۲۴ فرد دارای اعتیاد ساکن هستند و این مرکز دارای ۷ بند با ظرفیت ۶۰ تخت در هر بند است.

 • قرارگاهی برای آسیب‌های اجتماعی

  قرارگاهی برای آسیب‌های اجتماعی

  احمداحمدی‌صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش آسیب اعتیاد گفت:«یک قرارگاه مختص به موضوع آسیب های اجتماعی راه اندازی کرده ایم تا به مسائل اجتماعی به عنوان یک معضل و پدیده نگاه شود. در قرارگاه تمامی پیگیری ها در حد عالی انجام می شود. قرارگاه تلاش می کند تا هم افزایی بین دستگاه های متولی ایجاد کند و می توانیم با جلوگیری از بوروکراسی اداری سازمان های متولی را در کنار هم جمع کنیم.»

 • کوچه اوراقچی ها

  کوچه اوراقچی ها

  میدان شوش و کوچه اوراقچی ها نسبت به معتادان متجاهر پاکسازی صورت گرفته است.

 • برای کاهش اعتیاد همه نهادها همکاری کنند

  برای کاهش اعتیاد همه نهادها همکاری کنند

  «احمداحمدی صدر» مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران درباره کاهش آسیب اعتیاد در تهران گفت:« شهرداری تهران بار زمین مانده آسیب اعتیاد را برداشته است و اگر همه نهادها و دستگاه‌ها همکاری کنند خروجی آن کاهش اعتیاد و آلام ناشی از آن است.»‎