وحدت رویه برای رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در تهران

با تعیین حدود و ثغور چارچوب اختیارات وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق، بسیاری از تخلفات و مشکلات و حجم سنگین پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ در گذشته کاهش می‌یابد.

به گزارش شهر، علی نوذرپور، شهردار منطقه ۲۲ در تشریح لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق که به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسیده است گفت: با تصویب این لایحه در حقیقت از این پس شاهد نظم بخشی و وحدت رویه در رسیدگی به تخلفات جزئی ساخت و ساز در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران خواهیم بود.

او افزود: بحث اصلی در مورد ساخت و سازها و رعایت مقررات ساختمانی از جهت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی موضوعی است که در قانون شهرداری‌ها پیش بینی شده اما در ابتدای امر نظر قانونگذار عمدتا این بود که اگر ساخت و ساز در شهر انجام می شود باید پروانه ساختمانی داشته باشد و فرد از مرجعی که شهرداری معرفی شده حتما پروانه دریافت کند و این پروانه بر اساس طرح جامع و پس از آن طرح تفصیلی دریافت می کنند. به این ترتیب طرح جامع سندی برای توسعه کالبدی شهر و التزام بخشی به کالبد شهر و طرح تفصیلی هم برای تدقیق طرح جامع است به گونه‌ای که بر اساس آن بتوان برای ساختمان پروانه صادر کرد.

هیچ فرد، دستگاه و نهادی در اخذ پروانه ساختمانی مستثنی نیست

او ادامه داد: در قانون عنوان شده پروانه ساختمانی برای همه صادر شود؛ در حقیقت هرآنچه در محدوده شهر عمل می شود نیازمند پروانه ساختمانی است و در اینجا مسئله مهم این است که هیچ استثنایی وجود ندارد، به عبارت دیگر هیچ فردی نمی تواند خود را در این قانون مستثنی کند و برای مثال فرد یا وزارتخانه یا نهادی نظامی اعلام کند می خواهم ساختمانی در شهر بسازم ولی برای اخذ پروانه مستثنی هستم؛ این امر حتی نهادهای علمی و فرهنگی کشور و حتی شهرداری را هم شامل می شود و باید پروانه ساختمانی دریافت شود، البته متناسب با شرایط درون دستگاه‌ها و سازمان‌ها حسب ضرورت فعالیت آنها بعدها مصوباتی در مجلس شورای اسلامی آمد که تسهیلاتی برای برخی قائل شد اما کسی مستثنی از اخذ پروانه ساختمانی نیست.

و غیردولتی و نهادهای نظامی و غیرنظامی روشن نشده و گمان می کنند برای ساخت نیازی به اخذ پروانه ندارند در حالی که حتی خود شهرداری برای ساخت و ساز الزام به دریافت پروانه ساختمانی دارد.

شهردار منطقه ۲۲ در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و آنچه که باید با تصویب لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق اجرایی شود گفت: از ماده ۱۰۰ و تبصره‌هایی که پس از انقلاب به آن اضافه شد این است که شهرداری ابتدا باید مغایرت را در ساخت احراز کند و در مرحله بعد پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند؛ در حقیقت از ماده ۱۰۰ اینطور استنباط می شود که ابتدا بررسی شود که تخلف انجام شده مغایرت اساسی با اصول سه گانه داشته و ضرورت تخریب احراز شود و بعد پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود.

او افزود: در متن این ماده تاکید شده مالکین اراضی واقع در محدوده شهری و حریم قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساخت باید از شهرداری پروانه اخذ کنند و شهرداری می تواند از عملیات بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری کند. همچنین در تبصره یک این ماده آمده در موارد فوق اگر با لحاظ اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی قلع تاسیسات و بنا مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد و یا ساختمانی بدون پروانه شهرداری احداث و شروع به ساخت کرده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح خواهد شد.

او  ادامه داد: همین قانون مبنا شده بود در سنوات گذشته شورای معماری مناطق برای زمان صدور پروانه و کمیسیون داخلی مناطق برای رسیدگی به تخلفات پس از اقدام و احداث بنا شکل بگیرند و این قانون هم مربوط به دوره فعلی نیست و در زمانی که وزارت کشور قائم مقام شورای شهر بود حکم برای تشکیل کمیسیونهای داخلی مناطق داده شد تا در مواردی که ضرورت قلع احراز نمی شود این کمیسیونها بررسی انجام دهند اما در هیچ کجا حدود و ثغور آن روشن و دقیق نشده است به همین دلیل مشکلات زیادی داشتند.

او تاکید کرد: بر همین اساس کمیسیونهای داخلی مناطق در سنوات گذشته مواردی که قلع ضروری بود یا نبود را خود بررسی می کردند و در قالب تفاهم ها اقداماتی همچون تراکم مازاد، امضای طلایی، تراکم بیشتر از پهنه و... انجام می شد مگر مواردی که فرد عوارض پرداخت نمی کرد و برای اذیت پرونده را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال می کردند در آنجا هم روال می دانستند حکم تخریب را صادر می کردند تا شهرداری با این حکم فرد را برای پرداخت عوارض متقاعد کند.

نوذرپور با تاکید بر اینکه خود ماده ۱۰۰ شهرداریها این اجازه را داده که اگر شهرداری ضرورت قلع را احراز نکرد می تواند بررسی کند و اگر ضرورت قلع احراز شد باید به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کند و در آنجا نیز یا رای شهرداری مبنی بر قلع تایید و یا در تبصره های بعدی این ماده جریمه مشخص می شود افزود: در مصوبه اخیر شورا برای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق حدود و ثغور کمیسیونهای داخلی با رعایت اصول سه گانه شهرسازی، فنی و بهداشتی مشخص شده است لذا اینکه برخی عنوان می کنند شورا و شهرداری از آرمان ها و شعارهای خود برگشته است و رو به شهرسازی آورده صحیح نیست.

لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، شهر فروشی نیست بلکه نظم بخش است

او ادامه داد: بی تردید لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق شهر فروشی نیست بلکه نظم بخشی است. بی تردید برخی تخلفات ساخت و ساز با پروانه ساختمانی با اصول سه گانه مغایرت ندارد و قابل رسیدگی در کمیسیونهای داخلی هستند و جرایمی که در این کمیسیون ها نیز دیده شده همانند ماده ۱۰۰ است به این ترتیب عملا رانتی هم که در گذشته بوده و جرایم کمتر از ماده ۱۰۰ دریافت می شده با این مصوبه از بین می‌رود.

او اضافه کرد: از سوی دیگر برخی پرونده ها در ماده ۱۰۰ مربوط به قبل از سال ۱۳۹۱ و در دورهای که طرح جامع قبلی حاکم بوده می شود که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رای صادر شده اما به دلایل مختلف اجرا نشده و پرونده باز مانده که در این بخش مردم مشکلات زیادی دارند و شهرداری نیز به دلایلی امکان تخریب نداشته که شامل ملاحضات اجتماعی، امنیتی و... می شود و این تخلف امروز با ضوابط و مقررات روز و با توجه به طرح تفصیلی فعلی دیگر تخلف نیست و اگر همان فرد بخواهد پروانه بگیرد می تواند پروانه را دریافت کند؛ در اینجا شهرداری می تواند با اخذ عوارض رفع تعرض کند؛ چنین مواردی در مصوبه اخیر با هدف رضایتمندی شهروندان مدنظر قرار گرفته است و پرونده‌هایی که سالهای سال شکل گرفته و بلاتکلیف مانده حل و فصل خواهند شد.

این کارشناس مسائل شهری تاکید کرد: در لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق، هدف درآمدزایی نیست هرچند که با اجرای طرح اگر فردی اقدام مغایر پروانه انجام دهد باید تبعات آن را بپذیرد. اگر عوارض و جریمه از فردی که ضوابط را رعایت نکرده اما اقدام وی منجر به اتفاق بسیار نامیمونی نشده است قطعا این به معنای ترویج تخلف نیست و به اندازه تخلفی که مرتکب شده مجازات می شود، همانند آنچه در جرایم راهنمایی و رانندگی انجام می شود.

او ادامه داد: لذا برخی که عنوان می کنند کمیسیونهای داخلی مناطق ماده ۱۰۰ را به منبع درآمد تبدیل کرده اند صحیح نیست هرچند که به طبع این اقدام درآمدی حاصل می شود اما هدف تامین درآمد نبوده بلکه التزام بخشی به امور شهر بوده است. در حقیقت در ساخت و سازها شما پروانه و نقشه می دهید اما در اجرا افراد غیرعمدی مرتکب اشتباه و تخلف می شوند، در اینجا گاهی این تخلف جزیی است و اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی را بهم نمی‌ریزد لذا می توان در کمیسیونهای داخلی بدون ارسال به ماده ۱۰۰ پرونده را بررسی کرد.

او افزود: البته باید در این مسیر مواردی به دقت مدنظر قرار گیرد از جمله اینکه افزایش مساحت نباید منجر به افزایش طبقه شود و حقوق مجاورین رعایت شود. برای مثال در پروانه ابعادی برای راه پله و آسانسور در نظر گرفته شده است اگر این ابعاد رعایت نشود ولی با مقررات ملی ساختمان و ضوابطی که رعایت آن برای همه ذینفعان شهرداری الزامی است، مغایرت نداشته باشد و تنها از پروانه عدول کرده باشد، قانون اجازه رسیدگی در این شرایط داده که رفع تعارض انجام شود.

شهردار منطقه ۲۲ با اشاره به اینکه چنین مواردی ناخواسته در برخی ساختمان ها به واسطه سهل انگاری و یا اشتباه محاسباتی اتفاق می افتد افزود: اگر همه این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال شود با حجم انبوهی از پرونده‌ها مواجه می شویم درحالی که الان نیز سالانه ۱۲ هزار پرونده در این کمیسیون رسیدگی می شود که برخی از پروندهها به ماه ها و سال کشیده می شود که این تبعات حقوقی و اجتماعی بسیاری برای ذینفعان و شهرداری در بر دارد و همین طولانی شدن روند رسیدگی فسادها را شکل می دهد.

تضمین شفافیت در اجرای لایحه چارچوب اختیارات وظایف کمیسیونهای داخلی مناطق

او ادامه داد: از سوی دیگر جهت اطمینان و ایجاد شفافیت تمامی مفاد کمیسیونهای داخلی صرفا سیستمی و پس از امضا شهردار منطقه معتبر است البته مسئولیت صورتجلسه کمیسیون ها بر عهده تمام اعضای کمیسیون است. همچنین حدود اختیارات کمیسیونها هم بر اساس ضوابط مقررات طرح تفصیلی شهر تهران و خارج ان قبول نیست علاوه بر اینها اعضای کمیسیون از زمان ثبت درخواست در ۷ روز نتیجه بررسی پرونده را باید اعلام کنند و از طریق سامانه شهرسازی و شهروندی به مالک و مهندس ناظر ابلاغ کنند و تمامی تصمیمات باید در کمیسیون به بدنه‌های قانون اشاره کند و قانون ملاک عمل رای صادره باشد و در سیستم ثبت شود و نتیجه در سامانه شفافیت شهرداری به صورت برخط ثبت شود. قطعا این شفافیت باعث خواهد شد تخلف کاهش پیدا کند و در حقیقت ضمانت اجرایی آن نیز تدبیر شده است و به شکلی شفافیت تضمین شده است.

به گزارش ایسنا، نوذرپور بیان کرد: به این ترتیب حجم پرونده های ماده ۱۰۰ نیز کاهش پیدا می کند و شهروندان به واسطه یک اشتباه و سهل انگاری محاسباتی معطل زمان رسیدگی به کمیسیون ماده ۱۰۰ نخواهند شد و در شهرداریها و کمیسیونهای داخلی پرونده آنها بررسی خواهد شد و اگر مغایرتی احراز شد، کمیسیون ماده ۱۰۰ وجود دارد که با حجم کمتری از پرونده ها امکان رسیدگی در زمان کمتر را دارد.

او ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری شخص شهردار تهران سالها در بخش شهرسازی و معماری کشور حضور داشته و در هیچ دورهای شهرداری همچون حناچی نبوده که دغدغه معماری و شهرسازی تا این حد داشته باشد. وی متولی ضوابط شهرسازی کشور در سه دولت بوده و اجرا و نظارت بر ضوابط و مقررات شهرسازی برایش اولویت است و از سوی دیگر معاونت شهرسازی فعلی نیز با پیشینهای مشخص در مدت کاری خود سعی کرده هیچ عدولی به واسطه تنگناهای مالی از ضوابط و مقررات شهرسازی نداشته باشد و شورای شهر نیز شعارش این بوده که جلوی شهر فروشی را می گیرد و کمیسیون شهرسازی شورا هم مراقبت کرده و تلاش کرده مسیر به جایگاه درست و صحیح برسد.

۳۰ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
کد خبر: 1410

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 9 =