هوشمندسازی شهر منجر به کاهش فساد و افزایش درآمد می‌شود

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران گفت: هوشمندسازی شهر منجر به کاهش توان دخالت کاربر و کارشناس در روابط مالی شهرداری و مردم، افزایش درآمد، کاهش فساد، کاهش سفرهای غیرضرور، آزادسازی ساختمان‌ها و کاهش تصدی‌گری، اعتماد مردم به حاکمیت، صرفه‌جویی در زمان و عدم اتلاف انرژی می‌شود.

به گزارش خبرنگار شهر، نشست علمی تخصصی شهر هوشمند از تئوری تا عمل با حضور احمد صادقی رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران، رضا وحید نیا عضو هیات علمی دپارتمان مهندسی برق و کامپیوتر انستیتو فناوری بریتیش کلمبیا، سعید عباد الهی عضو هیات علمی گروه کنترل دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران و بیژن یاور سرپرست گروه مطالعات فناوری‌های نوین شهری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در ساختمان مرکزی شهرداری تهران برگزار شد.

احمد صادقی در این نشست با اشاره به وضع موجود و گذشته در حوزه هوشمندسازی گفت: یکی از ابزارهای توسعه پایدار شهرها و کشورها بحث هوشمندسازی زیرساخت‌های شهر است که ما در این زمینه با رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم.

وی ادامه داد: ایجاد بستر الکترونیک شهرسازی از سال ۱۳۹۱ صورت گرفت تا کارگزار و شهروند در جهت شفافیت و سرعت در اقدام عملیاتی، کار را در مسیر درستی هدایت کرده و توسعه دهند. این امر بر اساس ماده هفتم برنامه پنج ساله توسعه سوم شهر تهران، ضروری و غیرقابل اجتناب است.

صادقی افزود: بر اساس ماده هفتم برنامه پنج ساله توسعه سوم شهر تهران، شهرداری موظف است به منظور بازسازی سرمایه اجتماعی مدیریت شهری با رویکرد ایجاد شفافیت و پاسخگویی برای مقابله با فساد و ارتقاء سلامت اداری بر هوشمندسازی فرایندهای اولویت‌دار محمل فساد، توجه به سرمایه اجتماعی، تمرکز بر موضوع مقابله با فساد و توجه ویژه به موضوع ارتقاء سلامت اداری تمرکز ویژه‌ای داشته باشد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهار داشت: عدم وجود زیرساخت‌های لازم چه از لحاظ سخت افزاری و چه از لحاظ نرم افزاری و صد البته تحریم های ظالمانه در جهت انتقال تکنولوژی هایتک به داخل کشور، مسیر توسعه آن را با چالش‌های جدی روبه رو کرد. موضوع به اینجا خلاصه نمی‌شد و در بحث ساخت و ساز نیز نگاه متخصصین این حوزه به صورت جدی مورد پیگیری قرار نمی گرفت. لذا در آن مقطع کافی نت‌های تخصصی شهرسازی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک راه اندازی شد.

صادقی با اشاره به راهبرد های موجود در راستای ایجاد شهر هوشمند گفت: توجه به جایگاه و اهمیت مشارکت همگانی چنان است که شهرداری تهران را به ایجاد زیرساخت‌های مشارکت با حمایت از شهروندان، واداشته و دراین راستا راهبردهایی را بر اساس ماده شانزدهم برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران که شهرداری را موظف می‌کند در مسیر ایجاد و توسعه شهر هوشمند و حرکت به سمت شهری پایدار و زیست‌پذیر اقدام کند و اولویت‌دهی به جذب سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت و خدمات شهر هوشمند از طریق سرمایه گذاری، تسهیل مشارکت بخش خصوصی و ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران این بخش را به انجام برساند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه توجه به راهبردها به سیاستگذار در تدوین سیاست‌های لازم کمکی شایسته می‌کند، یادآور شد: این راهبردها شامل توجه به استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین در مدیریت بحران، ضرورت بهره‌گیری از هوشمندی در مدیریت شهری، ارتقاء سیستم‌های ارتباطی هوشمند با سایر دستگاه‌های مسئول، توجه به ظرفیت هوشمندسازی در افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه، توجه به استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات فناورانه در ایجاد و افزایش درآمد پایدار و تمرکز بر کاهش هزینه‌ها با بهره گیری از فناوری‌های نوین است.

صادقی در ادامه سخنان خود با اشاره به اهداف ایجاد شهر هوشمند خاطرنشان کرد: راهبردهای تعریف شده برای دستیابی به اهداف می‌تواند اقدامات پیش روی سیاست‌گذار را با توجه به راهبردها و اهداف مشخص شده، توجیه کند که از جمله این اهداف می توان به شفافیت، اصلاح و بهبود نظام مدیریت یکپارچه و هماهنگ شهر، مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری، افزایش مشارکت همگانی، جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، ارائه بهتر خدمات به شهروندان و ارتقاء توان مدیریت شهری در تمامی عرصه‌ها اشاره کرد.

وی به اقدامات پیش روی سیاست‌گذاران در این حوزه اشاره کرد و گفت:  تکمیل زنجیره‌ خدمات غیرحضوری و هوشمند سازی، سرعت بخشی به فرایند و حذف و بی اثر کردن روش‌های حضوری و فیزیکی و شفافیت از زمان در خواست مجوز تا زمان بهره برداری به صورت کاملا الکترونیکی اعم از پرداخت‌ها، زمان انتظار و پاسخ به آن باید در دستور کار قرار گیرد.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به توقعات نهاد سیاست‌گذاری در این حوزه گفت: ایجاد داشبوردهای مدیریتی برای نهاد نظارتی و شورای شهر، ایجاد بستر گزارش‌گیری‌های آنلاین در سامانه‌های شهروندی، ایجاد شبیه‌ساز فرایند شهرسازی و تعیین عوارض و وصول عوارض، حذف مکالمه و انتقال پیام حضوری مالکین و شهروندان با پرسنل از طریق ارسال صوت و فیلم و عکس و مدارک و ... که قابل رصد توسط نهاد های نظارتی باشد، از جمله مواردی است که نهادهای سیاست‌گذاری از دستگاه‌های اجرایی توقع دارند در این حوزه انجام دهند.

صادقی در ادامه یادآور شد: رویکردهای کلی هوشمندسازی که بر اساس مصوبه شورای شهر باید در نظر گرفته شوند شامل بازمهندسی فرآیند کلی و فعالیت‌های مرتبط با صدور انواع پروانه وگواهی‌های ساختمانی، تکمیل فرآیند هوشمندسازی سامانه‌های شهرداری، کاهش موثر زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی، ساده‌سازی فرآیند و اقدامات سامانه‌های شهرداری ، پارامتریک کردن تمامی اقدامات سامانه‌های شهرداری و شفافیت و امکان گزارش‌دهی هوشمند است.

وی همچنین با اشاره به چشم انداز نهایی هوشمندسازی در شهر گفت: شفاف شدن رابطه مردم و شهرداری، تعامل دوسویه بین شهروندان و مسئولین شهری، شفافیت سازی اقدامات و الکترونیکی شدن تمام فرآیندها، چشم انداز نهایی این مهم است که امیدواریم هر چه سریعتر به آن دست یابیم.

صادقی در ادامه یادآور شد: روش اقدام این امر با غیرحضوری شدن خدمات میسر می‌شود و کاهش توان دخالت کاربر و کارشناس در روابط مالی شهرداری و مردم سبب افزایش درآمد، کاهش فساد، کاهش سفرهای غیرضرور، آزادسازی ساختمان‌ها و کاهش تصدی‌گری، اعتماد مردم به حاکمیت، صرفه جویی در زمان و عدم اتلاف انرژی می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه در این مسیر مصوبات پشتیبان شورای شهر به عنوان ریل گذاری در مسیر تحقق این اقدام خواهد بود، اظهار کرد: مصوبه جامع جهش شفافیت و  تنظیم‌گری روابط مالی، مصوبه ادغام بخش شهرسازی سازمان فناوری و اداره کل تدوین ضوابط به نام اداره کل تنظیم مقررات و هوشمندسازی و مصوبه الزام شهرداری به صدور مفاصا حساب و پایانکار آپارتمانی غیر حضوری کامل از جمله مصوبات پشتیبان به شمار می رود.

صادقی در پایان خاطرنشان کرد: در این مسیر باید ریل‌گذاری و سیاست‌گذاری حوزه هوشمندسازی شهری، ایجاد درگاه واحد خدمت‌رسانی برای تمام دستگاه‌ها، شفافیت و تهیه اطلس سرمایه گذاری و مطالعات امکان سنجی عرصه های شهری، شفافیت و آموزش قوانین و مقررات مدیریت شهری ویژه شوراهای شهر، شفافیت حوزه‌های درآمدی و شناسایی عرصه‌های درآمدی جدید، مکان‌مندی شفافیت و تهیه نقشه های GIS و شفافیت سرانه‌های شهری نیز محقق شود.

انتهای پیام/

۱۳ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۲
کد خبر: 24635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 6 + 10 =