تا زمان فراگیری واکسن کرونا در تهران، شهر نباید رها شود

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران گفت: تا زمان فراگیری کامل واکسن کرونا در تهران، این شهر به مدیریت جدی نیاز دارد و دستگاه های مسئول در مقابله با بیماری کرونا نباید از شرایط موجود خسته شوند.

به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمد حسین بوچانی در وبینار حق بر شهر با موضوع درس آموخته های مدیریت شهری از پاندمی کرونا با اشاره به شعار« تهران شهری برای همه» افزود: چاره جویی برای جذب مشارکت شهروندان در موضوعات مدیریت شهری و حل نارسایی های شهر تهران از جمله مباحث مهمی است که در رویکرد مدیریتی این دوره مدیریت شهری به آن پرداخته شده است.

او با اشاره به نخستین گزارش های سازمان بهداشت جهانی در خصوص شیوع بیماری کرونا و پاندمی شدن آن در جهان ادامه داد: نهم بهمن ماه سال گذشته بود که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد بیماری کرونا یا کووید 19 به عنوان یک وضعیت اورژانسی در کشور چین ایجاد شده و در نهایت در 21 بهمن ماه نیز پاندمی بودن این بیماری اعلام شد. برابر گزارش های WHO تا کنون 200 کشور از جهان گرفتار این پاندمی شده و نزدیک به 115 میلیون مبتلا و 2.5 میلیون مرگ نیز بر اساس آخرین گزارش های اعلام شده بر اثر این بیماری در سطح جهانی روی داده است.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به اینکه با شیوع پاندمی کرونا در جهان روشن بود که ایران و شهر تهران نیز درگیر این مساله می شود، بیان کرد: بنابراین در جلسات اولیه ای که در این مرکز برگزار شد، بر روی اینکه کدام بخش های شهرداری تهران بیشترین اثرات را از این اتفاق خواهند داشت، مورد واکاوی قرار گرفت. در همان ابتدا پیش بینی شد تمامی بخش های شهرداری تهران مانند درآمدی، هزینه ای، خدمات شهری، حمل ونقلی، نیروی انسانی و... درگیر این بیماری می شوند.

او با اشاره به مشکلاتی که در ابتدا پاندمی کرونا در کشور و شهر تهران ایجاد کرد، یادآور شد: ناشناس بودن، غافلگیری این پاندمی و سردرگمی به دلیل فقدان درک درست از آن، باعث مجموعه اقدامات مختلف در شهرداری تهران شد. سوالاتی که در ابتدا در مقابل ما بود مدیریت شهری در شهر تهران در مواجهه با این بحران چه اقداماتی می تواند انجام دهد؟ تجربیات متفاوتی در خصوص بحران های مشابه داشتیم اما نمی توانستیم تنها به این تجربیات اکتفا کنیم، در نتیجه سعی کردیم، از تجربیات پژوهشی در سطح بین الملل استفاده کنیم و با ترجمه روزانه این اطلاعات به صورت هم افزا نتایج در اختیار حوزه های مدیریت شهری قرار گرفت.

بوچانی با بیان اینکه از همان ابتدا مشخص بود حوزه هایی مانند مراکز خرید، حمل و نقل، خدمات شهری  و... بیش از همه و با سرعت بیشتری درگیر این پدیده می شوند، تاکید کرد: بحرانی که به وجود آمد، نشان داد پروتکل ها و سازکارهایی که شهر بر اساس آن راهبری می شود، قابلیت اثرگذاری در دوره پاندمی را ندارد. بنابراین تلاش شد تا با انجام مطالعات جدید شهرداری تهران را در حل مسائل پیش رو کمک کنیم.

او با اشاره به اینکه نتایج برخی از مطالعات به صورت محرمانه در اختیار دستگاه های متولی قرار گرفت، گفت: نتایج این پژوهش ها مبنای تصمیم گیری در ستادی عالی مبارزه با کرونا بود.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران افزود: نخستین مطالعات در خصوص اثر کرونا بر درآمد شهرداری تهران انجام شد و نشان داد بیش از 40 درصد از درآمد شهرداری در این شرایط دچار مشکل می شود که این  مساله در معاونت اقتصادی و مالی شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت. همچنین مطالعاتی در خصوص وضعیت کشندگی بیماری کرونا در رابطه با افرادی که بستری شده بودند با همکاری وزارت بهداشت انجام شد.

او با بیان اینکه به جرات می توان گفت مبنای انجام طرح شهید سلیمانی در ستاد ملی مبارزه با کرونا بر اساس پژوهش های انجام شده در مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران بود، ادامه داد: بیش از150 گزارش روزانه ای که سازمان جهانی بهداشت منتشر کرده بود، ترجمه و در سایت مرکز اطلاع رسانی شد.

محمد حسین بوچانی با تاکید بر اینکه تمامی مطالعات انجام شده در حوزه کرونا توسط مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران کاربردی بود، بیان کرد: با توجه به اینکه در حوزه دورکاری شهرداری تهران و یا دولت تجربه مناسبی نداشتند، همچنین با توجه به اینکه تفاوت شهرداری با دولت در این است که مدیریت شهری نمی تواند بخشی از کارکنان خود را دورکار کند و عمده خدمات آن با حضور معنا پیدا می کرد؛ در نتیجه دستور العمل های دورکاری مبتنی بر مطالعات این مرکز  تدوین شد که معاونت منابع انسانی شهرداری تهران این دستور العمل را به کارکنان شهرداری تهران ابلاغ کردند. همچنین دستور العمل های حوزه حمل و نقل، خدمات شهری، بهشت زهرا و ... یک به یک در اختیار حوزه ها قرار گرفت.

او با اشاره به برگزاری 20 جلسه با رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور یادآور شد: در جشنواره پژوهش و نوآوری عمده مطالعات شهرداری تهران درباره پاندمی کرونا در اختیار شهرداری سایر شهرهای کشور قرار گرفت.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به سوالی که شهردار تهران در جلسات شورای معاونان در این زمینه مطرح کرده بود، تاکید کرد: یکی از بحث هایی که شهردار تهران در شورای معاونان دستور دادند، پاسخ به این سوال بود که با گسترش پاندمی کرونا، شهر را نمی توان برای همیشه قرنطینه کرد، راهکار چیست؟ بر این اساس مطالعاتی برای رسیدن به راه حل های بازگشایی شهر در دستور کار قرار گرفت و گزارشات متعددی از جمله خط مشی گذاری واکنش شهر در مقابل این همه گیری  تهیه شد.

به گفته او؛ همچنین بودجه ریزی در شرایط کرونا گزارش کلیدی بود که به ما کمک کرد در مدیریت مصارف، تامین منابع مالی و هم در ارتباطاتی که در سطح مدیران محلی داشتیم به درستی عمل کنیم.

بوچانی با تشکر از حمایت های کمیسیون محیط زیست، سلامت و خدمات شهری شورای شهر تهران از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در  انجام پژوهش ها و مطالعات کاربردی دوران کرونا گفت: حمایت های اعضای این کمیسیون در انتشار این گزارش ها اثربخش بود. همچنین راهکارهای مقابله با کرونا به عنوان یک تلاش جهانی و سیاست های مدیریت شهری  توسط رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور به تمامی شهرداری های کشور ارسال شد.

او افزود: مطالعاتی نیز در رابطه با حقوق شهروندی در دوران پسا کرونا و کارکردهایی که شهرها در مقابل کرونا  باید داشته باشند، انجام شد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران ادامه داد: درس آموخته های حوزه حمل و نقل نشان داد که مد دوچرخه در این دوران بیشترین تقاضا را در میان شهروندان دارد.

او در بخش پایانی صحبت های خود با اشاره به درس آموخته های پاندمی کرونا بیان کرد: دیدگاه ما در مرکز مطالعات این است که به یک مدیریت جدی تر نیاز داریم و تا فراگیر شدن واکسن این بیماری و تا روزی که تهران بتواند واکسینه شود و مدیریت شهری از این مساله رهایی پیدا کند، به مدیریت جدی نیازمند هستیم.

بوچانی با تاکید بر اینکه اکنون، زمان رهاسازی شهر نیست، یادآور شد: حوزه های مختلف نباید از این شرایط خسته شوند و باید کماکان به حفاظت از شهر در دوران پاندمی ادامه دهیم.

به اعتقاد او، کرونا فرصت هایی را در اختیار قرار داد مانند دورکاری و کاهش هزینه ها، حذف پروژه های بلند پروازانه در شهر، بازنگری در انتخاب پروژه های کوچک مقیاس درس آموخته های دیگر کروناست و باید یاد بگیریم شهر را با پروتکل های جدیدی که در قبل وجود داشت، نمی توان راهبری کرد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۵:۳۸
کد خبر: 9065

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 1 =