باغ‌های تهران

  • عامل تخریب باغ‌های تهران

    یادداشت تصویری چهل و پنجم

    عامل تخریب باغ‌های تهران

    سینا رحیم‌پور- مجید فراهانی می‌گوید طبق آخرین شمارش انجام شده، بیش از نیمی از باغ‌های پایتخت، از ۷۰ سال پیش تا حال، که عمدتا در مناطق ۱، ۲، ۳، ۵ و ۲۲ بوده‌اند، از بین رفته است.با مصوبه برج‌باغ‌ها، تنها در منطقه ۱ تهران، طی ۱۰ سال، بیش از ۵۶ هکتار باغ تخریب و به برج تبدیل شده است.