تبریک سال نو

  • تشویق و ترغیب افزایش جمعیت ساکن، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری

    تشویق و ترغیب افزایش جمعیت ساکن، مهم‌ترین اولویت مدیریت شهری

    از مهم‌ترین مسائلی که در اولویت‌های سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های شهرداری منطقه ۱۲ از آغاز دوره جدید مدیریت شهری بوده، تشویق و ترغیب افزایش جمعیت ساکن در منطقه با اقداماتی نظیر پیگیری مستمر بازنگری در طرح تفصیلی بوده است؛ چراکه این اقدام هم سبب نوسازی بافت فرسوده و هم کاهش آسیب‌های اجتماعی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی در منطقه می‌شود.