خلق کارتون

  • زنان کارتونیست از شهر امن می گویند

    زنان کارتونیست از شهر امن می گویند

    اداره کل امور بانوان شهرداری تهران با همکاری مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری به دبیری فیروزه مظفری نهم تا یازدهم آبان ماه، همزمان با روز جهانی شهرها دور همی مجازی در زمینه خلق کارتون برگزار می کند.