شادی آزادی زنان زندانی

  • شادی آزادی زنان زندانی

    شادی آزادی زنان زندانی

    همواره شاهد این هستیم که چهره های شاخص یا نهادهای مردمی برای آزادی زندانیان جرایم غیرمالی که با یک اشتباه یا یک غفلت پشت میله های زندان چشم انتظار روزهای بهتر هستند قدم بر می دارند و این نشان می دهد که فارغ ازهر بحثی کمک کردن به افرادی که می توانند طعم شیرین آزادی را بچشند چقدر لذت بخش است.