شهرداری بارسلونا

  • نشست مجازی مدیران ارتباطات شهرداری های تهران و بارسلونا برگزار شد

    نشست مجازی مدیران ارتباطات شهرداری های تهران و بارسلونا برگزار شد

    شهر: نشست مجازی مدیران روابط عمومی شهرداری تهران و بارسلونا با حضور سید مجتبی تقوی نژاد؛ معاون روابط عمومی مرکز ارتباطات و اموربین الملل شهرداری تهران، زهیر صباغ پور؛ معاون روابط بین الملل شهرداری تهران و جمعی از مدیران ارتباطات شهرداری و شورای شهر بارسلونا انجام شد که در آن همتایان ایرانی و اسپانیایی به تبادل نظر و اشتراک تجربیات در رابطه با مقابله با کرونا پرداختند.