مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه 16

  • روابط عمومی هوشمند؛ ویترین شهر توسعه یافته

    روابط عمومی هوشمند؛ ویترین شهر توسعه یافته

    مدیر روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۶ در یادداشتی نوشت: شهر هوشمند، شهری است که بر مبنای داده مدیریت می‌شود، نقش فناوری در آن پررنگ است و این مساله بر افزایش کیفیت زندگی شهروندان و تصمیم گیری‌های مبتنی بر داده در مدیریت شهری تاثیر می‌گذارد.