معاون فنی و نگهداشت برج میلاد

  • طرح جامع اراضی برج میلاد تصویب شد

    طرح جامع اراضی برج میلاد تصویب شد

    شهر: معاون فنی و نگهداشت برج میلاد از تصویب طرح جامع اراضی برج میلاد پس از ۱۲ سال خبر داد و گفت: طرح جامع اراضی برج میلاد تحت عنوان «تدوین چارچوب طراحی شهری مجموعه ۱۲۰ هکتاری و طرح جامع سه بعدی فاز ۲ برج میلاد»  به تصویب نهایی رسید.