موزه معماری تهران

  • توافق بر تصویر آینده شهر

    توافق بر تصویر آینده شهر

    خطاست اگر تصور کنیم پیگیری راه‌اندازی موزه معماری تهران، اقدامی در راستای مطالبات صنفی است. در یادداشت پیشین که یکشنبه یکم تیر در روزنامه همشهری منتشر شد، نوشتم که یکی از راهبردهای نوین در ارتباط با معماری، راه‌اندازی یک موزه معماری در تهران است. موزه معماری تهران، در واقع یک مرکز مستندسازی و نمایشگاهی است که بر طراحی شهری و معماری متمرکز است. این موزه محلی برای نمایش اشیای ثابت نیست، یک مرکز رویداد و اطلاع‌رسانی و در واقع مرکزی است فرهنگی برای معماری و شهرسازی تهران.