هشدار وقوع سیل در تهران

  • هشدار وقوع سیل در تهران

    هشدار وقوع سیل در تهران

    مدیرکل مدیریت بحران استانداری تهران با اشاره به ویژگی‌رگبارهای تابستانی و امکان وقوع سیلاب در برخی از مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی گفت: به مردم هشدار می‌دهیم از رودخانه‌ها فاصله بگیرند.