هویت پایتخت

  • محله ها؛ هویت پایتخت

    محله ها؛ هویت پایتخت

    سالی که گذشت؛ با تمام سالهایی که پیش از آن سپری کردیم، متفاوت بود. تجربه تلخ و بی سابقه برای مردم دنیا که با شیوع ویروس کرونا شاهد اخبار بد و محروم شدن مردم از زندگی بودیم. اما باید امید داشت و زندگی بدون امید خلاء بزرگی است. این سال را با همه فراز و نشیب های آن پشت سر می گذاریم و تنها تجارب خوبی که  در این دوران بدست آوردیم، با خود به سال نو خواهیم برد.