پویش روز طبیعت در خانه بمانیم

  • حفظ طبیعت در روز طبیعت

    حفظ طبیعت در روز طبیعت

    سال نو از راه رسیده و جشن باستانی نوروز به روزهای پایانی خود می رسد. امسال هم روز طبیعت تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا خواهد بود با این حال با توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی اکثر مردم ایران آخرین روز نوروز را در دامان طبیعت سپری خواهند کرد و به امید داشتن سالی خوب سبزه ها را گره می زنند.