چنار تهران

  • تیمار چنار ۸۲ ساله

    تیمار چنار ۸۲ ساله

    شهردار منطقه ۱۱ تهران با اعلام وجود چنار ۸۲ ساله خیابان ولی عصر (عج) از شناسایی ۱۰۶ درخت چنار کهنسال خبر داد که برای تمام آن ها پرونده گیاه پزشکی تشکیل و همگی دارای شناسنامه شدند.