ژاپن

  • «کامیکاتسو» شهر بدون زباله

    «کامیکاتسو» شهر بدون زباله

    شاید تصور وجود شهری که تمام زباله‌ایش بازیافت شده و تقریبا بدون زباله ادامه حیات می‌دهد دشوار باشد اما شهر «کامیکاتسو» در ژاپن هیچ زباله‌ای تولید نمی‌کند و همه زباله هایش بازیافت می شود. مردم این شهر با هم در بازیافت این زباله ها همکاری می کنند و امروز بعد از حدود ۱۵ سال از این هدف گذاری به مرحله ای رسیده اند که ۸۰ درصد از این زباله ها را بعد از بازیافت دوباره استفاده می کنند. در این ویدئو به تجربه کامیکاتسو نگاهی انداخته شده است.