کارنامه مدیریت شهری

  • ۳۰ اقدام اساسی در ۲۰ماه

    بررسی کارنامه مدیریت شهری

    ۳۰ اقدام اساسی در ۲۰ماه

    کاهش فروش تراکم (شهرفروشی)، شفافیت، بازپس‌گیری املاک، تعریف پروژه‌های محله‌ای، پیاده‌محوری، ترویج دوچرخه‌سواری، هوشمندسازی، کاهش پسماند، نوسازی استاندارد بافت‌فرسوده و... ازجمله اقدامات مدیریت شهری بوده است. ۲۰‌ ماه از عمر مدیریت پیروز حناچی بر شهرداری تهران می‌گذرد.