گزارش به مردم

  • انجام هزار پروژه در محلات کم برخوردار

    گزارش به مردم

    انجام هزار پروژه در محلات کم برخوردار

    شهر: مدیران شهری در بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان ۳۷۰ میلیارد تومان و در بودجه سال ۱۳۹۹ چیزی نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان برای توسعه محلات در نظر گرفتند اما؛ وجود تعداد زیاد محله‌هایی که سال‌ها به حاشیه رانده شده بودند و جایی در طرح‌های توسعه‌ای شهر نداشتند، سبب شد تا در سال ۱۴۰۰، اعتبار این بخش در بودجه شهرداری تهران به سه هزار میلیارد تومان برسد.