یادنمای پلاسکو

  • پلاسکو ؛ متمایزترین خاطره ام

    پلاسکو ؛ متمایزترین خاطره ام

    نخستین تجربه جدی روابط عمومی بحران ، یک خاطره متمایز تلخ، صبح از بی سیم منطقه ۱۲ زنگ زدند که پلاسکو دچار حریق شده ، پرسیدم اوضاع آن تا چه حدی ست و بی سیم اعلام کرد ، انشالله ختم به خیر می شود و آتش نشانی در محل مستقراست ، بر حسب تجربه فوری به همکاران روابط عمومی زنگ زدم که خودشان را به آنجا برسانند و بچه ها با تجهیزات مستندسازی به سرعت به محل رسیدند.