رای دیوان نه کسی را محکوم می‌کند و نه شورایاری‌های کنونی منحل می شوند

شهر: نائب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها درباره رای دیوان عدالت اداری در ارتباط با شورایاری ها و ابعاد حقوقی آن گفت: رای دیوان عدالت اداری نه کسی را محکوم می‌کند و نه شورایاری‌های کنونی با این رای منحل می شوند.

به گزارش شهر، سید آرش حسینی میلانی  درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد شورایاری‌ها و روند پیگیری این موضوع از سوی شورای شهر تهران گفت: در گذشته در مورد فرایند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ابهاماتی از سوی برخی از نهادها وجود داشت که با گفت‌وگویی که انجام می‌شد، تا حدودی این مسئله تخفیف می‌یافت اما در حال حاضر سازمان بازرسی به صورت جدی به دنبال رفع ابهام و مشخص شدن فرایندهای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است.

او ادامه داد: موضوع نحوه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست. به همین خاطر، شورای پنجم از ابتدای آغاز به کار خود تلاش کرده و می‌کند از طریق شورای عالی استان‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی ایرادات مربوطه را رفع کند.

نائب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با اشاره به آمادگی شورای پنجم برای همکاری با مجلس برای رفع این چالش، اظهارکرد: کمیسیون شوراها و فراکسیون شهری در مجلس برای حل این مسئله اعلام آمادگی کردند و با توجه به آنکه تعدادی از مسئولان سابق مجموعه مدیریت شهری، هم‌اینک در مجلس حضور دارند، امیدواریم فضای سیاستگذاری در این حوزه فراهم شود.

حسینی میلانی افزود: با گفت‌وگو باید اجماع و همراهی در مراجع مختلف را فراهم کرد، چراکه فقط نمایندگان مجلس درگیر این مسئله نیستند و سطوح دیگری هم در این موضوع دخالت دارند و همه این موارد باید به صورت جامع دیده شود.

او با بیان اینکه در مجلس دهم حداقل دو مرتبه نمایندگان تهران تلاش کردند تعیین و تکلیف شورایاری‌ها را انجام دهند که به هر ترتیب موفق نشدند، گفت: شورای عالی استان‌ها پیشنهادی به صورت لایحه در این زمینه آماده کرده که در کمیسیون مربوطه در دولت در دست بررسی است. بر این اساس، هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری‌ها در اصلاحیه لایحه شوراهاست.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: باید این مسیر هم پیگیری شود تا به نتیجه برسیم. بر همین اساس نباید موضوع شورایاری‌ها و انتخابات انجمن‌های محله‌ای را خاتمه یافته دانست.

حسینی میلانی با بیان اینکه انتخابات محله‌ای یک برند و اعتبار برای کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسئله در تهران در چهار دوره در مقیاس محله ای انجام شده و دوره اول هم به صورت پایلوت برگزار شده و قطعا تجربه ارزشمندی است.

به گفته میلانی، کسی در اینکه شورایاری‌ها باعث افزایش مشارکت محله‌ای و افزایش نقش‌آفرینی مردم در مدیریت محلات و شهر تهران می‌شود، شکی ندارد ولی بحث مجوزهای قانونی مطرح است.
 
او با اشاره به اینکه همکاری در اجرای انتخابات شورایاری‌ها در دوره‌های مختلف وجود داشته است، ادامه داد: همواره میان شورای شهر و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همکاری خوبی در جریان بوده و در دوره اخیر هم میان شورای شهر و وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی همکاری بسیار خوبی برای برگزاری دوره پنجم انتخابات شورایاری‌ها شکل گرفت.

او گفت: وزارت کشور و فرمانداری تهران نیز با انتخابات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ اما سختگیری‌هایی در مراجع نظارتی بود.

نائب رئیس ستاد هماهنگی‌ شورایاری‌ها درباره چرایی مخالفت سازمان بازرسی‌ کل کشور با فرایند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی تاکید داشتند که همه چیز باید بر اساس مر قانون باشد؛ ما هم از این تطبیق قانونی دفاع می‌کنیم و امیدواریم در همه حوزه‌ها مر قانون ملاک عمل باشد.

او ادامه داد: حال که در بحث مشارکت اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که باید قانون کامل رعایت شود، استقبال می‌کنیم و امیدواریم این موضوع را با همراهی نمایندگان مجلس در مسیر قانونی حل کنیم.

حسینی میلانی در پاسخ به این سوال که آیا رای دیوان عدالت اداری به لحاظ حقوقی متوجه برگزارکنندگان دوره اخیر شورایاری‌ها است یا خیر؟ گفت: خیر؛ این رای فقط برای شکل برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است. نه این حکم، کسی را محکوم می‌کند و نه شورایاری‌های کنونی منحل می شوند؛ بلکه باید زمینه قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فراهم شود که باید از الان به فکر آن باشیم و مجوزهای قانونی آن را دریافت کنیم.

سید آرش حسینی میلانی  درباره رای دیوان عدالت اداری در مورد شورایاری‌ها و روند پیگیری این موضوع از سوی شورای شهر تهران گفت: در گذشته در مورد فرایند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها ابهاماتی از سوی برخی از نهادها وجود داشت که با گفت‌وگویی که انجام می‌شد، تا حدودی این مساله تخفیف می‌یافت اما در حال حاضر سازمان بازرسی به صورت جدی به دنبال رفع ابهام و مشخص شدن فرایندهای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است.

او ادامه داد: موضوع نحوه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها مربوط به دیروز و امروز نیست. به همین خاطر، شورای پنجم از ابتدای آغاز به کار خود تلاش کرده و می‌کند از طریق شورای عالی استان‌ها و همچنین مجلس شورای اسلامی ایرادات مربوطه را رفع کند.

نائب رئیس ستاد هماهنگی شورایاری‌ها با اشاره به آمادگی شورای پنجم برای همکاری با مجلس برای رفع این چالش، اظهارکرد: کمیسیون شوراها و فراکسیون شهری در مجلس برای حل این مساله اعلام آمادگی کردند و با توجه به آنکه تعدادی از مسئولان سابق مجموعه مدیریت شهری، هم‌اینک در مجلس حضور دارند، امیدواریم فضای سیاستگذاری در این حوزه فراهم شود.

حسینی میلانی افزود: با گفت‌وگو باید اجماع و همراهی در مراجع مختلف را فراهم کرد، چراکه فقط نمایندگان مجلس درگیر این مسئله نیستند و سطوح دیگری هم در این موضوع دخالت دارند و همه این موارد باید به صورت جامع دیده شود.

او با بیان اینکه در مجلس دهم حداقل دو مرتبه نمایندگان تهران تلاش کردند تعیین و تکلیف شورایاری‌ها را انجام دهند که به هر ترتیب موفق نشدند، تصریح کرد: شورای عالی استان‌ها پیشنهادی به صورت لایحه در این زمینه آماده کرده که در کمیسیون مربوطه در دولت در دست بررسی است. بر این اساس، هیات وزیران در حال پیگیری گنجاندن شورایاری‌ها در اصلاحیه لایحه شوراهاست.

این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: باید این مسیر هم پیگیری شود تا به نتیجه برسیم. بر همین اساس نباید موضوع شورایاری‌ها و انتخابات انجمن‌های محله‌ای را خاتمه یافته دانست.

حسینی میلانی با بیان اینکه انتخابات محله‌ای یک برند و اعتبار برای کشور محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: این مسئله در تهران در چهار دوره در مقیاس محله ای انجام شده و دوره اول هم به صورت پایلوت برگزار شده و قطعا تجربه ارزشمندی است.
به گفته میلانی، کسی در اینکه شورایاری‌ها باعث افزایش مشارکت محله‌ای و افزایش نقش‌آفرینی مردم در مدیریت محلات و شهر تهران می‌شود، شکی ندارد ولی بحث مجوزهای قانونی مطرح است.
 
او با اشاره به اینکه همکاری در اجرای انتخابات شورایاری‌ها در دوره‌های مختلف وجود داشته است، اظهار کرد: همواره میان شورای شهر و وزارت کشور برای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها همکاری خوبی در جریان بوده و در دوره اخیر هم میان شورای شهر و وزارت کشور و نهادهای انتظامی و امنیتی همکاری بسیار خوبی برای برگزاری دوره پنجم انتخابات شورایاری‌ها شکل گرفت.

او گفت: وزارت کشور و فرمانداری تهران نیز با انتخابات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ اما سختگیری‌هایی در مراجع نظارتی بود.

نائب رئیس ستاد هماهنگی‌ شورایاری‌ها درباره چرایی مخالفت سازمان بازرسی‌ کل کشور با فرایند برگزاری انتخابات شورایاری‌ها بیان کرد: دستگاه‌های نظارتی تاکید داشتند که همه چیز باید بر اساس مر قانون باشد؛ ما هم از این تطبیق قانونی دفاع می‌کنیم و امیدواریم در همه حوزه‌ها مر قانون ملاک عمل باشد.

او ادامه داد: حال که در بحث مشارکت اجتماعی به این نتیجه رسیده‌اند که باید قانون کامل رعایت شود، استقبال می‌کنیم و امیدواریم این موضوع را با همراهی نمایندگان مجلس در مسیر قانونی حل کنیم.

به گزارش ایسنا، حسینی میلانی در پاسخ به این سوال که آیا رای دیوان عدالت اداری به لحاظ حقوقی متوجه برگزارکنندگان دوره اخیر شورایاری‌ها است یا خیر؟ یادآور شد: خیر؛ این رای فقط برای شکل برگزاری انتخابات شورایاری‌ها است. نه این حکم، کسی را محکوم می‌کند و نه شورایاری‌های کنونی منحل می شوند؛ بلکه باید زمینه قانونی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها فراهم شود که باید از الان به فکر آن باشیم و مجوزهای قانونی آن را دریافت کنیم.

۲۷ تیر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۵
کد خبر: 2509

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 6 =