گزارش عملکرد کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در پایان سال سوم

شهر: محمد سالاری گزارشی از عملکرد سه سال گذشته کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار شهر، محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران یکشنبه- دوم شهریور-در نطق پیش از دستور خود در جلسه شورا به ارائه گزارش اقدامات حوزه شهرسازی و معماری این کمیسیون در پایان سال سوم پرداخت و گفت: حال که در پایان سال سوم عمر شورا و آغاز آخرین سال خدمت هستیم، لازم است در راستای هویت شورای شهر اصلاح‌طلب که مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و فراهم کردن امکان نقد و گفتگو است گزارشی صادقانه و مستند از اقدامات انجام شده در این مدت را به شهروندان تهرانی ارائه کنیم و از انتظارات هنوز به سرانجام نرسیده‌ای بگوییم که برخلاف پیگیری‌های انجام شده، جامه تحقق نپوشیده‌اند.

سالاری آشفتگی و رکود اقتصاد کلان، تحریم‌های بین‌المللی، بروز همه‌گیری کرونا، کم شدن جریان سرمایه‌گذاری در شهر، رکود بازارمسکن و کاهش شدید درآمدهای شهرداری، بدهی‌های به ارث رسیده از دوره‌های قبل، به اشباع رسیدن ظرفیت درآمدزایی طرح تفصیلی، تغییرات مکرر شهردار برخلاف میل و اراده شورا و غیره را از تنگناها و موانع بر سر تحقق وعده‌ها دانست.

اقدامات و دستاوردهای حوزه شهرسازی

او با اشاره به مهم‌ترین محورهای اقدامات کمیسیون شهرسازی و معماری در سه سال گذشته و همچنین اولویت های پیگیری خود در یکسال باقی‌مانده گفت: ارائه گزارش تفصیلی را که به واسطه گستردگی مأموریت‌های این حوزه در این نطق نمی‌گنجد به فرصت‌های دیگر موکول می‌کنم. پرواضح است آنچه به عنوان توفیق در این‌جا ذکر می‌شود، توفیق کلیت شورای پنجم و سایر کمیسیون های تخصصی و بویژه کمیته های شهرسازی و معماری و طرح های شهری و حاصل همکاری و کمک همه همکاران و همیاری شهرداری است.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا در گزارش خود، توقف شهرفروشی، کاهش رانت و فساد در حوزه شهرسازی و معماری و توجه به حقوق عامه را یکی از مهم ترین دستاوردهای حوزه شهرسازی دانست و گفت: تا پیش از شورای پنجم ما شاهد نوعی مسابقه در شهرفروشی بین مناطق شهرداری بودیم و منطقه‌ای موفق‌تر ارزیابی می‌شد که می‌توانست اضافه طبقه‌ها و تغییر کاربری‌های بیشتری بدهد و به ازای آن پول بیشتری دریافت کند. نخستین اقدام ما در شورای پنجم، ایجاد تحول اساسی در این نگرش و حاکم کردن رویکرد احترام به حق به شهر و قانون‌مداری در شهرسازی و جلوگیری از شهرفروشی بود. به طوری که امروزه افتخار مدیران شهرداری به این است که  توانسته‌اند هرچه بیشتر جلوی شهرفروشی را در حوزه مدیریت خود بگیرند.

کاهش ۸۰ درصدی تخلف از ضوابط طرح تفصیلی در مناطق

او درباره اقدامات تقنینی و نظارتی این حوزه که به موازات تغییر گفتمان صورت گرفت، گفت: کمیسیون از طریق الزام شهرداری به  تعیین چارچوب و حدود اختیارات شوراهای معماری و کمیسیون‌های داخلی و شفاف سازی فرآیند تصمیم گیری در آنها توانست امضاهای طلایی و تصمیمات سلیقه‌ای در مرحله صدور پروانه و بعد از آن را تا حدود زیادی حذف کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد پیش از این و بین سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ تنها در منطقه یک شهرداری میان پروانه‌های صادره با ضوابط طرح تفصیلی ملاک عمل ، ۶۹ درصد مغایرت وجود داشته اما پس از اصلاحات ساختاری صورت گرفته میزان تخلفات در این حوزه  تا ۸۰ درصد در مناطق شهرداری کاهش داشته است. امروز با جرات می‌توانم بگویم در مرحله صدور پروانه هیچ تخلفی صورت نمی‌گیرد. علاوه بر این محاسبه عوارض در صدور پروانه به صورت سیستمی و گواهی‌های ساختمانی که به زودی به شکل سیستمی خواهد شد و دیگر جایی برای اعمال سلیقه و نظر باقی نمانده است.

او ادامه داد: با حاکم کردن رویکرد جدید احترام به حق به شهر تغییر در رویکردهای کمیسیون‌ ماده  پنج نیز با اهتمام شهرداری تهران رخ داده به نحوی که شاهد تفاوت آشکاری میان نوع مصوبات گذشته و فعلی آن هستیم.  به طوری که  طی ۱۰ سال مدیریت شهری  گذشته، کمتر از ۱۵ درصد پرونده های مطرح شده در این کمیسیون مربوط به تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های موضعی و موضوعی با رویکرد افزایش زیست‌پذیری، سرزندگی شهری و افزایش عرصه‌ها و قلمروهای عمومی و نهایتا هویت بخشی به شهر بوده و بیش از ۸۶ درصدپرونده ها مربوط به بارگذاری و درآمدزایی صرف بوده است.   اما در دوره پنجم شورا کمیسیون ماده پنج، تا حدود زیادی این نسبت‌ها را معکوس کرده است که نقش کمیسیون شهرسازی در این تغییر رویکرد موثر بوده است.

کاهش ۵۵ درصدی پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌ ماده  صد در مقایسه با دوره چهارم

سالاری با اشاره به اقدامات انجام شده برای کاهش تخلفات ساختمانی، گفت: در اولین سال شورای پنجم ستاد هماهنگی کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ تشکیل شد و در نتیجه آن آسیب‌شناسی دقیقی از قوانین و فرآیندها به دست آمد. مبتنی بر یافته‌های ستاد هماهنگی پیش‌نویس لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری با همکاری وزارت کشور تهیه و جهت تصویب به دولت ارائه شد. علاوه بر این  ارزش معاملاتی ساختمان که از سال ۱۳۹۳ بازنگری نشده بود، به روز شد تا با افزایش میزان جرایم تخلفات ساختمانی انگیزه برای تخلفات ساختمانی کاهش یابد. مجموعه اقدامات این حوزه سبب شده که در دوره شورای پنجم پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ نسبت به دوره چهارم کاهش ۵۵ درصدی داشته باشد که این خود نشان از حرکت به سوی بازدارندگی از وقوع تخلف در این دوره دارد.

او اضافه کرد: در کنار همه این اقدامات از آنجا که معتقدیم عامل اصلی جلوگیری از فساد و رانت، نظارت همگانی و شفافیت است لذا الزام شهرداری به انتشار عمومی اطلاعات شهرسازی همه پروندها و نظارت‌پذیر کردن همه مراحل طی شده به عنوان یکی از طرح‌های مشترک این کمیسیون با کمیته شفافیت به نتیجه رسید و بستر نظارت همگانی در حوزه شهرسازی و معماری را فراهم کرد.

شفافیت در جریان بررسی پرونده های باغات

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری درباره  اقدامات انجام شده برای حفظ و صیانت از باغات و فضای سبز و حفظ میراث طبیعی شهر گفت: صیانت و حفاظت از باغات و عرصه‌های سبز و باز شهری از جمله مهم‌ترین اولویت‌های این کمیسیون در کنار سایرکمیسیون ها بوده است که در این باره مشارکت مؤثر و فعالانه‌ای در لغو مصوبه برج باغ‌ها داشته است. همچنین بررسی، تدوین و تصویب دستورالعمل ماده ۱۴ قانون زمین شهری موسوم به خانه‌باغ، ایجاد فرایندی ویژه برای صدور پروانه در باغات شهر تهران، پیگیری تهیه شناسنامه باغات با محوریت همکاری کمیسیون سلامت و محیط زیست، تبدیل باغات در اختیار سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی به پارک های عمومی و فراهم کردن امکان دسترسی مردم به این فضاهای سبز و نیز همکاری با کمیسیون سلامت برای تملک باغات درمناطق دچار فقر سرانه فضای سبز از محل عوارض قطع درختان از دیگر اقدامات این کمیسیون با همکاری و تعامل سایر کمیسیون‌ها بوده است.

ساماندهی باغات انبوه و به هم‌پیوسته تهران

او ادامه داد: تلاش‌های این کمیسیون برای ساماندهی باغات انبوه و به هم‌پیوسته تهران از جمله باغات کن به وسعت  یک هزار و ۷۲ هکتار و فرحزاد به وسعت ۲۱۱ هکتاردر این میان اهمیت ویژه‌ای دارند. کمیسیون شهرسازی و معماری با پیگیری‌های فراوان و مؤثر و برگزاری ده‌ها نشست و جلسه تخصصی توانست طرح‌های موضعی صیانت و ساماندهی این باغات را در مراجع قانونی یعنی کمیسیون ماده پنج وشورای عالی شهرسازی و معماری کشور به تصویب رسانده و برای اجرا به شهرداری تهران ابلاغ شود.

سالاری افزود: همچنین موضوع ساماندهی این باغات گسترده در برنامه پنج ساله سوم توسعه شهر تهران، برنامه اولویت‌محور و تحقق‌پذیرشهرداری تهران گنجانده شد تا با رویکرد مشارکت همه ذی‌نفعان هرچه سریعتر عملیاتی شود. اکنون طرح موضعی این محدوده‌ها برای تبدیل این عرصه‌های ارزشمند زیست محیطی به بزرگترین محدوده تفرجگاهی و گردشگری شهر در مرحله اجرا قرار دارد.

تقویت عرصه های عمومی و توسعه میدانگاه ها و پلازاهای شهری و مناسب سازی آن ها

عضو شورای شهر تهران گسترش کمی و کیفی عرصه‌های عمومی و مناسب‌سازی شهر برای استفاده بدون تبعیض همه شهروندان را راهبرد اساسی پیاده‌سازی حق بر شهر دانست و گفت: در همین راستا کمیسیون شهرسازی و معماری، با محوریت کمیته معماری و طرحهای شهری پیگیر توجه ویژه به توسعه عرصه‌های عمومی شد و در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله سوم شهر تهران تکالیف بنیادینی دراین خصوص تعیین شد. بر همین اساس تلاش برای مکان‌یابی و احداث میدانگاه پیاده در هر یک از مناطق ۲۲گانه در عرصه‌های دارای ظرفیت بالقوه با استفاده از مشارکت شهروندان در دستور کار قرار دارد که برخی از آن‌ها به مرحله اجرایی نیز رسیده‌اند.

او ادامه داد: در زمینه مناسب‌سازی نیز با احیاء ستاد مناسب‌سازی و ایجاد تغییر نگرش در اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عمرانی شهر، مناسب‌سازی به یکی از پیوست‌های اولویت‌دار طرح‌ها تبدیل شده است. تلاش‌های کمیسیون با محوریت کمیته شهرسازی موجب شد تا اعتبارات  مربوط به مناسب سازی در فرآیند تصویب بودجه های سنواتی تا حدود ۳۰۰ درصد افزایش یابد و شیوه نامه مناسب سازی به عنوان بخشی از فرآیند عقد قرار داد نیز ابلاغ شود. علاوه بر این رعایت ضوابط مناسب‌سازی در مراحل طراحی و احداث ایستگاه‌های مترو، خطوط مترو توسط شرکت راه آهن شهری تهران و حومه طبق مصوبه ستاد مناسب سازی و پیگیری برای مناسب‌سازی حدود ۵۰۰کیلومتر از مسیرهای شهر تهران  از دیگر اقدامات این کمیسیون و کمیته شهرسازی در زمینه مناسب‌سازی است.

بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری و پروژه های کوچک مقیاس

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر با اشاره به اقدامات و پیگیری های انجام شده در حوزه بازآفرینی شهری گفت: باوجود اینکه مأموریت بازآفرینی نیازمند همکاری نهادهای دولتی است اما این کمیسیون تلاش نموده با پیگیری‌های خود به فرآیند بازآفرینی سرعت و هماهنگی بخشد. رویکردهای مختلفی طی دهه های گذشته در خصوص نوسازی بافت های فرسوده اتخاذ شد که هیچکدام پاسخگوی وضعیت محلات فرسوده نبود و اقدامات منجر به خروج افراد از محلات می شد  و صرفا بر ابعاد کالبدی و مسکن سازی تکیه داشت. اما توجه به رویکرد بازآفرینی بویژه ابعاد نرم افزاری آن که با رویکرد توسعه محله محوری و با مشارکت شورایاری ها و مردم محلات امکانپذیر بود، در این دوره شورا و با جلسات کارشناسی کمیسیون  و در برنامه  سوم شهرداری گنجانده شد.

تهیه سند توسعه محله برای ۱۷۱ محله

او ادامه داد: بر این اساس  قرارشد که سند توسعه محله برای هر یک از محلات واقع در بافت های فرسوده و غیربرخوردار تهیه شود واطلاعات آن در سامانه پیش خوان توسعه محله درج شود و امکان مقایسه توسعه محلات در شاخص های کلی ۴ گانه (جمعیتی، اجتماعی-اقتصادی-کالبدی، فعالیتی محیط زیستی - حکمروایی)   مقدور باشد و در هنگام تهیه این اسناد سعی شد لیستی از نیازها واولویت های هر محله با توجه به جلسات متعددی که با ذینفعان و شورایاری ها در محلات گذاشته می شد  تهیه شود  و برای اولین بار بارویکرد مشارکتی و مبتنی بر نیاز مردم و نه نیاز مدیران شهری  پروژه های کوچک مقیاس در محلات اجرایی شدند. با  توجه به اینکه ۱۸۴ محله زیر پوشش دفاتر تسهیلگری قرار دارد که تا کنون برای ۱۷۱ محله سند توسعه محله تهیه و ۱۵۹ سند محله مصوب ستاد بازآفرینی شده است.

سالاری اضافه کرد: در تمام اقدامات ذکر شده، کمیسیون شهرسازی و معماری جلسات متعددی با سازمان ها و نهادها و صاحبنظران برگزار کرده و عملکرد سازمان نوسازی در تمامی اقدامات و پروژه ها بصورت مستمر مورد بررسی و اصلاح  قرار گرفت. همچنین برخی از عرصه های ناکارآمد شهری از جمله محور نیلوفری (به وسعت ۷۰ هکتار)، محور فدائیان اسلام (۵۳۷ هکتار)، کوره‌های آجرپزی منطقه ۱۹ (۴۰۰هکتار)، اراضی بلااستفاده منطقه ۱۸  ( ۷۰۰ هکتار)، محله نفرآباد (۲۰ هکتار)، محله کن(۱۰۷۲ هکتار)، محله فرحزاد(۲۱۱ هکتار)، امامزاده عینعلی زینعلی (۳۴ هکتار)   و... و. مورد تاکید جدی کمیسیون شهرسازی و حوزه شهرسازی و معماری شهرداری تهران قرار گرفت و جهت بازآفرینی این عرصه های ناکارآمد طرح هایی تهیه شد که برخی از آن ها در مرحله اجراست.

عضو شورای شهر تهران گفت: به لحاظ ساختاری نیز ستادهای بازآفرینی در سطوح ملی و استانی و شهر و منطقه تعریف شده بودند  اما  فعالیت آن ها  در سطح شهر تهران و مناطق متوقف شده بود که با تاکید و پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری، مجددا کمیته‌های ذیل ستاد بازآفرینی شهر تهران راه اندازی و فعال شدند و بالاخص در کمیته زیرساخت با حضور مداوم اعضا کمیسیون شهرسازی در تمامی مناطقی که دارای محلات بافت فرسوده بودند، جلسات برگزار شد و اقدامات موثری از جمله تامین روشنایی معابر، نوسازی شبکه آبرسانی و  تکمیل شبکه فاضلاب، خریداری و نصب شیرهای هیدرانت، جابه جایی بیش از ۱۰۰۰ تیر چراغ برق برای ارتقاء نفوذپذیری بافت فرسوده، ساماندهی کابل های مخابراتی، مقاوم سازی مدارس و مناسب سازی ۲۰ باب مدرسه استثنایی، احداث کیوسک جهت تامین سرانه انتظامی،   ارتقای سرانه های درمانی، تهیه برنامه ساماندهی راسته ها و محدوده های دارای اولویت  با حضور نمایندگانی از  همه ارگان ها ی مربوطه از جمله شرکت برق منطقه ای تهران و شرکت آب و فاضلاب و شرکت گاز استان تهران و مخابرات و سازمان آتش نشانی و بنیاد مستضعفان، اداره راه و شهرسازی، سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی و اداره کل اموزش و پرورش و... و. در دستورکار قرار گرفت.

اصلاح محدوده بافت فرسوده شهر تهران 

سالاری ادامه داد: با توجه به درخواست ها و اعتراضات مردم برخی محلات نسبت به تدقیق محدوده بافت فرسوده، کمیسیون  پیگیریهای مکرری با محوریت سازمان نوسازی را به منظور اصلاح محدوده بافت فرسوده شهر تهران  با همکاری شهرداری و سایر نهادها  انجام داده  که منجر به افزایش حدود ۷۰۰ هکتار به محدوده بافت فرسوده شد. در خصوص ماموریت "نوسازی، بهسازی و مقاوم سازی مسکن"  در بافت فرسوده نیز دستورالعمل مقاوم سازی تدوین شده  است. همچنین تعریف تعداد قابل توجهی از پروژه‌های بهسازی محیطی در سطح محلات بافت فرسوده  و به بهره‌برداری رسیدن برخی از آن ها که جزئی از برنامه اولویت محور و تحقق‌پذیر مدیریت شهری نیز بوده است از راهکارهای این کمیسیون و حوزه شهرسازی و معماری شهرداری برای تداوم جریان بازآفرینی حتی در زمان کمبود منابع مالی مدیریت شهری بوده است.

او افزود: از دیگر اقدامات مهم حوزه شهرساز و معماری در این زمینه می‌توان به پیگیری جهت تصویب دستورالعمل اراضی ذخیره توسعه نوسازی و نظارت بر ایجاد پاتوق های محله ای  و مراکز محله  در محدوده بافت فرسوده، اشاره کرد. همه موارد ذکر شده  موجب تقویت ارزش سکونت در محلات خواهد شد و  هویت محله را حفظ خواهد کرد.

 تلاش برای تحقق پذیری تکالیف طرح جامع و تفصیلی شهر تهران

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به رویکرد قانون‌گرایی شورای اصلاح‌طلب پنجم گفت:کمیسیون شهرسازی و معماری، بازگشت به طرح جامع و تفصیلی شهر و تلاش برای تحقق تکالیف بر زمین‌مانده آن‌ها را سرلوحه کارهای خود قرارداد. از همین رو، نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری تهران را در یکی از نخستین اقدامات خود احیاء نمود تا قطار توسعه تهران در ریل توسعه  پایدار و متوازن بازگردد.   بررسی تحقق‌پذیری طرح تفصیلی و آسیب‌شناسی اجرای آن به منظور فراهم نمودن بستربازنگری طرح مذکور  نیز از اقدامات کمیسیون در راستای عمل به تکالیف طرح جامع و تفصیلی بوده است.

سالاری ادامه داد: پیگیری، بررسی و تصویب طرح تفصیلی ویژه  منطقه ۲۲ با رویکرد جمعیت پذیری حداقلی و پرهیز از بارگذاری‌های سنگین، مبنا قرار دادن توسعه کیفی به جای توسعه کمی،   توسعه خط حمل و نقل ریلی و پاک، تأمین حداکثری خدمات عمومی، حفاظتاز محیط زیست و ... از اقدامات مهم کمیسیون در این دوره بوده است که پس از ده‌ها جلسه و ساعت‌ها کار کارشناسی نهایتا به تصویب شورا رسید.

او افزود: پیگیری جهت تصویب برنامه عملیاتی ساماندهی زیر پهنه حفاظت ویژه ( G ۳۲۳ ) به وسعت ۱۷۲۹ هکتار (محدوده فی مابین منتهی الیه فضای کالبدی شهر تا خط حریم) که جزو تکالیف طرح تفصیلی  بوده است. پیگیری تهیه و تصویب طرح‌های موضعی وموضوعی از جمله حق انتقال توسعه(TDR)، ساماندهی مشاغل نامتجانس شهری، پیگیری ایجاد دادگاه‌های ویژه مدیریت شهری، طرح ساماندهی فعالیت‌های مجاز به استقرار در پهنه‌های مختلف طرح تفصیلی و ضوابط بلندمرتبه‌سازی که همگی جزو تکالیف برزمین مانده طرح جامع و تفصیلی هستند و عدم تحققشان ضربات جدی به کیفیت زیست شهروندان می‌زند، در این سه سال در دستور کارکمیسیون شهرسازی و معماری قرار داشته‌اند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در هر کدام حاصل شده است اما از آنجا که بسیاری از آن ها نیازمند تصمیم‌گیری مراجع کلانتر قانونی مانند مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و دولت هستند هنوز به نتایج نهایی نرسیده‌اند.

ساماندهی سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر

سالاری در باره اقدامات انجام شده در حوزه ساماندهی سیما و منظر شهری و هویت بخشی به شهر گفت: در راستای عمل به یکی از مهم‌ترین وظایف طرح جامع و طرح تفصیلی تهران مبنی بر "ساماندهی و ارتقای کیفیت سیما و منظر شهری" و تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری به لزوم توجه مدیریت شهری به نمای ساختمان های شهر، کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر برای نخستین باردر پایتخت موضوع بررسی و تصویب نقش های نمای ساختمان ها را در فرایند صدور پروانه الزامی کرد و در این راستا کمیته هایی تحت عنوان کمیته های نما و کمیته بناهای شاخص  را به صورت رسمی ایجاد کرد که تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۶۲ هزار پرونده را بررسی  و  نقش بسزایی در ساماندهی به نماهای شهر تهران دارند.

او ادامه داد: در کنار تشکیل این کمیته‌ها، تصویب ضوابط عام نما در کمیسیون ماده پنج و نیز ارایه دستورالعمل "طراحی، پایش و اجرای نماهای شهر تهران" برای هدایت نظام‌مندتر سیما و منظر شهری در سال ۱۳۹۷، تشکیل دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کمیته‌های نمانیز به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی میان ناظران شورا در کمیته نمای مناطق ۲۲ گانه و برگزاری مسابقات معماری برای پروژه‌های شاخص شهری مانند پلاسکو، نیلوفری و غیره  از جمله اقدامات مهم کمیسیون و حوزه شهرسازی و معماری در این باره بوده است.

افزایش ایمنی و تاب آوری شهری و پدافند غیرعامل

او با بیان اینکه موضوع تاب‌آوری شهر تهران و ضرورت ایمن‌سازی‌ آن، یکی از اولویت‌های اساسی کمیسیون شهرسازی و معماری درطول ۳سال گذشته دانست و گفت: انعکاس نقشه حریم‌های گسلی بر روی نقشه‌های طرح تفصیلی و پیگیری تصویب ضوابط ساخت و ساز بر پهنه های گسلی از تحولات مهم اخیر شهر تهران در زمینه تاب‌آوری و ایمنی بوده که در این دوره با پیگیری کمیسیون شهرسازی و معماری انجام شده است.

سالاری بیان کرد: یکی از مشکلات مهم در زمینه ایمنی و تاب‌آوری که هنوز حل نشده، بلاتکلیفی مرحله بهره‌برداری از ساختمان است و چون ضوابط و قوانین موجود کافی نیست، کمیسیون شهرسازی و معماری اصلاح مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان  را طی ده هاجلسه پیگیری نموده که هم اکنون در دستور کار جدی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی جهت تصویب در دولت قرار دارد.

جنبش در زمینه ایمن‌سازی در شهر

او ادامه داد: از دیگر اقدامات کمیسیون در همکاری با کمیسیون سلامت، الزام شهرداری تهران نسبت به ایجاد سامانه پایش ایمنی ساختمان های موجود و شناسایی ساختمان های خطرساز، بارگذاری اطلاعات این ساختمانها در سامانه، ابلاغ دستورالعملهای ایمن سازی به مالکین و نهایتا اعلان شکایت به مراجع قضایی و انتشار عمومی اطلاعات به منظور الزام مالکین مستنکف بوده است.  

سالاری افزود: نظارت و پیگیری ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن شاخص در محدوده مرکزی شهر و بازدیدهای میدانی  از دیگر اقدامات این کمیسیون در کنار سایر کمیسیون ها  و کلیت شورا بوده است. خوشبختانه مجموع این اقدامات توانسته جنبش قابل توجهی در زمینه ایمن‌سازی در شهر ایجاد کند.

صیانت از حریم شهر تهران

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با بیان اینکه حفاظت و صیانت از حریم شهر یکی از وظایف اصلی مدیریت شهری است که نقش مهمی در نظم‌بخشی به نظام شهرسازی و صیانت از فضاهای تنفس‌گاهی شهر برای آینده دارد، گفت: از همین روکمیسیون شهرسازی و معماری، رفع تعارضات قانونی مدیریت حریم پایتخت را به طور مرتب و با تشکیل سلسله نشست ها با حضورتمامی ذینفعان پیگیری نموده و تلاش‌های زیادی هم برای تهیه و تصویب طرح راهبردی و ساختاری حریم پایتخت انجام داده است که منجر به تصویب طرح راهبردی در شورای عالی شهرسازی شده و طرح ساختاری نیز در شرف تصویب قرار دارد.   اما سازمان مدیریتی حریم هنوز تعیین تکلیف نشده است. همچنین کمیسیون با نامه‌نگاری‌های متعدد با دولت خواستار احیاء سند مجموعه شهری تهران شده است و همچنان تلاش در این زمینه ادامه دارد.

کمپین «آرزوهای تهران»

او افزود: کمپین «آرزوهای تهران» اقدام دیگر کمیسیون با محوریت کمیته شهرسازی است که برای ایجاد ارتباطی دوسویه بین شهروندان ومدیران شهری پایتخت شکل گرفته و برای نخستین‌بار پنج ارگان از مجموعه مدیریت شهری را برای پیشبرد یک برنامه دور هم جمع کرد تامشارکتی کم نظیر درشناسایی مشکلات و همفکری برای حل آن‌ها تحقق یابد. این کمپین با هدف بهبود زندگی و ارتقاء کیفیت زیست شهری شکل گرفت. برای رسیدن به این هدف سامانه ای راه‌اندازی شده تا شهروندان از آرزوهای خود برای بهبود شهر بگویند و باهمیاری یکدیگر، آرزو یا آرزوهایی را برگزینند تا مسئولان شهری آنها را برآورده کنند.

مأموریت‌های فراکمیسیونی

محمد سالاری در بخش دیگری از نطق پیش از دستور خود، ماموریت های فراکمیسیونی، کمیسیون متبوع خود در زمینه مأموریت‌ها وموضوعات مشترک شورا را اینگونه بیان کرد: پیشرو بودن در زمینه تدوین و عملیاتی شدن برنامه اولویت محور تحقق‌پذیر شهر تهران، همکاری پیگیرانه در تشکیل کمیته ارتقاء درآمد شهرداری و همکاری موثر با کمیسیون برنامه و بودجه در بررسی و اصلاح لایحه «بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا»، حضور فعال و مؤثر در کمیسیون ماده پنج و مشارکت در تصمیم‌گیری مبتنی بر افزایش زیست پذیری شهر، تعامل و جلسات کارشناسی با شورایاری ها و احصا مشکلات و چالشها در محلات و پیگیری جهت رفع مشکلات که بعضا مشکلات فراحوزه ای بودند، تلاش برای اجرایی شدن احداث تصفیه‌خانه‌های محلی فاضلاب در مناطق، تعدیل بارگذاری ساختمانی در عرصه پادگان ۰۶ از بیش از دو میلیون مترمربع به حدود ۶۰۰ هزار مترمربع با کنشگری موثر در شورای عالی شهرسازی و معماری و اختصاص ۷۰ درصد از عرصه آن به پارک عمومی برای استفاده شهروندان. همچنین تعامل با نظام مهندسی در زمینه پیگیری عملیاتی شدن حضور سازنده ذی‌صلاح در فرآیند ساخت و ساز، تهیه شناسنامه فنی وملکی، ساماندهی گودهای پرخطر، ارتقاء ایمنی در کارگاه‌های ساختمانی، کاهش زمان صدور پروانه و گواهی‌های ساختمانی از دیگر ماموریت های فراکمیسیونی بوده است.

او در بخش دیگری به کارهای باقی مانده حوزه ماموریتی خود گفت: علیرغم توفیقاتی که این کمیسیون با همکاری و کمک همه اعضای شورای شهر توانسته به دست بیاورد اما کارهای باقی‌مانده همچنان فراوانند که سرنوشت برخی از آنها در دست نهادهایی است که همکاری لازم را با شورا به عمل نمی‌آورند. برخی از آن‌ها نیز در مرحله اجرا در شهرداری معطل مانده‌اند.

سالاری ادامه داد: در زمینه کاهش تخلفات ساختمانی برخلاف توفیق های نسبی چشم‌گیر شورا در این دوره اما به علت اشکالاتی که در قانون ماده صد قانون شهرداری‌ها وجود دارد، هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم. پیش‌نویس اصلاح این قانون توسط کمیسیون باهمکاری وزارت کشور تهیه و در اختیار دولت قرار داده شده اما هنوز تا تصویب در هیئت دولت و بعد مجلس مسیر طولانی دارد که امیدواریم دولت و مجلس در فرآیند آن تسریع کنند. در بحث مدیریت حریم با اینکه طرح جامع راهبردی حریم پایتخت در شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب رسیده اما هنوز مدیریت جامع حریم شکل نگرفته است. این درحالی است که اگر وضع موجود ادامه یابد به زودی شاهد از بین رفتن اندک فرصت ها و فضاهای باقی‌مانده حریم شهر تهران و شهرهای اقماری برای صیانت از فضاهای تفرجگاهی و تنفسی اطراف شهر تهران خواهیم بود. اینجا نیز دولت باید جدیت و شتاب بیشتری به خرج دهد.

 فرآیند بروکراتیک صدور پروانه طولانی است

او اضافه کرد: در بحث صدور پروانه و گواهی های ساختمانی برخلاف پیگیری های مستمر اعضای کمیسیون اما همچنان با فرآیند بروکراتیک بسیار طولانی و پیچیده‌ای روبرو هستیم و  از عملکرد شهرداری در این خصوص ناراضی هستیم. بنابراین تلاش‌ها و پیگیری‌های ما برای هرچه‌کوتاهتر شدن این فرآیند و نیز هوشمندسازی کامل آن ادامه خواهد داشت و امیدواریم آنچنان که معاونت شهرسازی شهرداری وعده تا پایان سال شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم.

این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع مهم دیگری که تحقق آن از ضروری ترین اولویت ها است، تحقق تکلیف طرح جامع درباره حق انتقال توسعه یا TDR است. اگر این تکلیف اجرایی شود، مدیریت شهری ابزار بسیار قدرتمندی برای حل بسیاری از مشکلات موجود در زمینه صیانت از باغات، بافت و بناهای ارزشمند تاریخی و اجرای طرح‌های شهری و احیاء حقوق عامه خواهد داشت. اما برخلاف پیگیری‌های فراوان هنوز دولت گام عملی بلندی در این زمینه برنداشته است. ساماندهی زیست شبانه از دیگر برنامه‌های اولویت دار شورا و کمیسیون بوده که تلاش‌های زیادی برای گفتمان‌سازی و اقناع نهادهای متعدد و نیز زمینه‌سازی قانونی برای آن انجام داده است اما متأسفانه برخلاف همه این تلاش‌ها شهرداری تهران جدیتی برای اجرای آن به خرج نداده است. توقع ما از شهرداری تهران این است که هرچه سریعتر نسبت به اجرایی کردن مصوبات شورا در این زمینه اقدام کند.

۲ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
کد خبر: 3767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 2 + 0 =