ابهامات تهران 1400

 • دروغ های امروز سرپوشی برای تخلفات دیروز

  دبیر رویداد تهران ۱۴۰۰ تأکید کرد

  دروغ های امروز سرپوشی برای تخلفات دیروز

  شهر: مدیرکل فرهنگی معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران و دبیر رویداد تهران ۱۴۰۰ در پاسخ به ابهامات برگزاری تهران ۱۴۰۰ تاکید کرد: جدول منتشر شده نه یک فاکتور رسمی، بلکه جدولی ساختگی از مکاتبات و مراودات اداریی است که تیترهای مبهم و چینشی نامتقارن و غیر قابل استناد دارد. هزینه لوگوی تهران ۱۴۰۰ عدد ساختگی ۱.۶ میلیارد نیست.

 • پاسخی به همه ابهام ها در قراردادهای شهرداری

  مشاور شهردار و رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران تشریح کرد؛

  پاسخی به همه ابهام ها در قراردادهای شهرداری

  رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران در پاسخ به برخی سوالات و ابهام ها و جوسازی های اخیر در توئیتر خود نوشت: این فرآیند شفاف و پاسخگویی مسیر قطعی شهرداری است اما باید تلاش نمود بنا به مسئولیت رسانه ای در برابر شهروندان اذهان آنان را به سوی انحرافات بزرگ منعطف کرد. رفع ابهام در خصوص این فعالیتهای روتین شهرداری پسندیده است اما گمان نمی کنید آزادسازی بیش از ۱۰۰۰ملک با رقمی چندهزاری میلیاردی مهم تر از این رفع ابهام(قطعا ضروری) است؟ آیا نباید تمرکز بیشتری بر آن موارد باشد؟ اهمیت کدام بیشتر است؟ آیا نمی توان گمان برد دقیقا پس از انتخابات این موارد ممکن است با اغراض شخصی و سیاسی همراه باشد.