تفرجگاه شهری

  • ساخت ۱۲ بوستان و مرکز تفرجگاهی

    ساخت ۱۲ بوستان و مرکز تفرجگاهی

    شهردار منطقه ۱۸ تهران گفت : با تکمیل و احداث تعداد ۱۲ بوستان و مرکز تفرجگاهی پیش بینی شده طی سه سال اخیر، ضمن افزایش ۱۴ درصدی، تعداد این اماکن در این منطقه به ۱۰۴ مورد خواهد رسید.

  • رود دره ها فرصتی برای توسعه تفرجگاه های شهری

    رود دره ها فرصتی برای توسعه تفرجگاه های شهری

    تحولات زندگی بشر که  منجر به رشد سریع  شهرنشینی و توسعه آن به سمت کلانشهرها شد، کارکرد طبیعت و فضاهای شهر را تحت تاثیر قرار داده و به فراخور پیچیده کردن نوع و کیفیت زندگی ،نتوانسته تمامی نیازهای انسان را پاسخگو باشد. تفریح از جمله نیازهایی به شمار می رود که در دوره مدرن نیز به یک دغدغه تبدیل شده و  در دسترس بودن امکانات تفریحی مورد نیاز در جامعه به عنوان یکی از شاخص ها و فاکتورهای جامعه توسعه یافته مد نظر است.