روح اله فلاحی

  • واکاوی دو دهه تجربه مردم سالاری محلی در ایران

    واکاوی دو دهه تجربه مردم سالاری محلی در ایران

    بوچانی: از هم گسیختگی نظام اجرایی در مدیریت شهری ضمن کاهش بهره وری سبب ایجاد بحران های متعدد شده است لذا ایجاد مدیریت یکپارچه که در آن شهرداری توانمند و شورایی متخصص شکل گرفته باشد و همچنین اصلاح نظام انتخاباتی در این راستا می تواند به اصلاح وضع موجود کمک کند.