روزنامه نگار

 • ابزارهای تولید خبر چیست؟

  مدرسه شهر/۳

  ابزارهای تولید خبر چیست؟

  مهرداد خلیلی، روزنامه نگار در سومین قسمت از دوره آموزش خبرنگاری به زبان ساده به معرفی ۱۳ ابزار برای تولید خبر پرداخته و عناصر خبر را توضیح می‌دهد.

 • از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

  از شهر افلاطونی تا شهر ارتباطی

  فیلسوفان قدیم در معرفی شهر می‌گفتند که باید «کافی بالذات» باشد؛ یعنی کمال جامعه در این است که بتواند خود را اداره کند. به گفته ارسطو «شهر خود کافی است و ایستاده بر پای خویش». شهر در نظر افلاطون امری است طبیعی نه مصنوعی و انسان طبعاً به زندگی در شهر گرایش دارد و کشش تکوینی و طبیعی او را به سوی زندگی جمعی می‌راند. علت تشکیل شهر از نظر او نیازهای طبیعی انسان است که در درجه اول جنبه مادی و اقتصادی دارد اما پس از آنکه جامعه تشکیل شد فراتر از اقتصاد و مادیت می‌رود.