سرانه های خدماتی

 • منطقه ای به مثابه یک کلانشهر

  منطقه ای به مثابه یک کلانشهر

  در دورانی که مردم جهان بویژه مردم ایران اسلامی و به تبع آن کلانشهر تهران با ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند، نمی توان از زیبایی های پیرامونی محیط زیست و جذابیت های گردشگری موجود که در این دوران دستخوش این ویروس منحوس شده است، گذشت و باید جور دیگری به آن نگریست.

 • منطقه ۲۲ فقط ۴۰هزار نفر دیگر ظرفیت دارد

  با تعیین جمعیت پذیری ۵۲۰ هزار نفری در طرح تفصیلی ویژه

  منطقه ۲۲ فقط ۴۰هزار نفر دیگر ظرفیت دارد

  شهر: جمعیت فعلی منطقه ۲۲ حدود ۴۸۰ هزار نفر است؛ با توجه به اینکه در طرح تفصیلی ویژه منطقه سقف جمعیت پذیری حدود ۵۲۰ هزار نفر تعیین شده بنابراین این منطقه فاصله زیادی تا تکمیل ظرفیت جامعه پذیری ندارد. همچنین برای تامین سرانه های منطقه، در یکی از بندهای طرح تفصیلی از دولت خواسته شده که سازمان زمین شهری را مکلف کند تا زمین مناسب برای تأمین سرانه های مربوط به حوزه دولت را در اختیار وزارتخانه‌ها قرار دهد.