شوش

  • ساماندهی ۵ فضای بی دفاع شهری در محله باغ آذری و شوش

    ساماندهی ۵ فضای بی دفاع شهری در محله باغ آذری و شوش

    با شناسایی این فضاها در محله باغ آذری و شوش و اجرای طرح های مختلف، تأمین روشنایی علاوه بر زیبا سازی بصری، بهره برداری به نفع محله و شهروندان، روشن و زنده سازی معابر نیز انجام شد.

  • مستند تولدی دوباره

    مستند تولدی دوباره

    در مستند تولدی دوباره به بوستان زندگی پرداخته شده است، بوستانی با مساحت ۲۴ هکتار در محله شهید هرندی که پیرامون آن دیواری به مساحت دو کیلومتر ساخته شده است. این بوستان یکی از بزرگترین بوستان های منطقه شوش است و محل ساخت آن در گذشته های دور یکی از گودهای محل بود و پیشتر به محل بروز ناهنجاری های اجتماعی و عرضه مواد توسط قاچاقچیان تبدیل شده بود که با ساخت این بوستان و بویژه ساخت دیوار پیرامونی این معضل در محل حل شده است و این فضا تبدیل به محیطی امن برای تفریح اهالی محله و ارتقای سطح زندگی شان و نیز افزایش سطح سلامت محله شده است.