محله رنگی

 • رنگهایی برای غلبه بر غم و کهنگی

  گزارش میدانی «شهر» از کوچه رنگی قدیانی در منطقه ۹ تهران

  رنگهایی برای غلبه بر غم و کهنگی

  شهر: نوسازی بافت‌های فرسوده در مناطق مختلف شهر تهران همیشه محل بحث و مناقشه بوده و این امر با توجه به شرایط اقتصادی شهروندان و نهادهایی مانند شهرداری همواره با دشواری‌ها و محدودیت هایی روبرو بوده است. بافت هایی با محله ها و کوچه های قدیمی که کهنگی و غم از مشخصات بارز آن ها ست. طرح رنگی کردن بعضی از این محلات و کوچه‌ها که از محله هرندی در منطقه ۱۲ آغاز و اکنون به کوچه هایی در مناطق ۸ و ۹ رسیده می‌تواند نشاط و شادابی را جایگزین غمزدگی و کهنگی در این کوچه ها و البته روحیه بخشیدن به ساکنان کند.

 • کوچه وحدت، پس از کوچه قدیانی رنگ آمیزی می شود

  در راستای ایجاد محله رنگی

  کوچه وحدت، پس از کوچه قدیانی رنگ آمیزی می شود

  شهر: کوچه قدیانی اولین نقطه ای بود که در منطقه، این طرح در آن انجام شد و کوچه وحدت در کنار کوچه قدیانی نیز در این طرح قرار دارد که در مرحله بعدی رنگی می شود. البته در این طرح ممکن است رنگی که یکی از اهالی درخواست دارد اجرا نشود چرا که این کار بر اساس ترکیب رنگی که اکثریت اهالی کوچه نظر می دهند انجام می شود.