محمدباقر فرهند

  • برگزاری مزایده عمومی بازار گل منطقه ۵ بعد از ۱۵ سال

    برگزاری مزایده عمومی بازار گل منطقه ۵ بعد از ۱۵ سال

    پس از حدود ۱۵ سال و با هدف بازگشت حقوق بیت المال، مزایده بزرگ و عمومی بازار گل منطقه ۵ برگزار می شود.

  • پلاسکو ؛ متمایزترین خاطره ام

    پلاسکو ؛ متمایزترین خاطره ام

    نخستین تجربه جدی روابط عمومی بحران ، یک خاطره متمایز تلخ، صبح از بی سیم منطقه ۱۲ زنگ زدند که پلاسکو دچار حریق شده ، پرسیدم اوضاع آن تا چه حدی ست و بی سیم اعلام کرد ، انشالله ختم به خیر می شود و آتش نشانی در محل مستقراست ، بر حسب تجربه فوری به همکاران روابط عمومی زنگ زدم که خودشان را به آنجا برسانند و بچه ها با تجهیزات مستندسازی به سرعت به محل رسیدند.